Инсталирането на малки центрове за данни може да се превърне в устойчив начин за отопление на обществените плувни басейни в Обединеното кралство. Един подобен център, който е приблизително с размерите на пералня, вече е инсталиран под плувен басейн в окръг Девън съобщава BBC.

Още седем такива устройства се разработват в Обединеното кралство,.

Това е практично партньорство, което помага на басейните и центровете за данни да решават скъпи технически проблеми. Тъй като по-голямата част от електроенергията, консумирана от компютрите, в крайна сметка се отделя като топлина, центровете за данни трябва да охлаждат своя хардуер. Обществените басейни пък трябва да се затоплят, но са изправени пред рязко нарастващи разходи за енергия, които принудиха някои от тях дори да затворят временно или за постоянно. 

„Виждаме това търсене и предлагане като две страни на една и съща монета“, коментира пред BBC Марк Бьорнсгаард, главен изпълнителен директор на Deep Green - технологична компания, която инсталира центрове за данни в плувни басейни. 

Според Бьорнсгаард, 97% от електричеството, което компютрите поглъщат, в крайна сметка се ивръща обратно под формата на топлина. Точно по тази причина центровете за данни станаха известни с използването на огромни количества енергия и вода, използвани за охлаждане. В опит да използват по-малко ресурси, компании като Microsoft се опитаха да потопят сървърите си под вода и да използват в максимална степен естествените условия. 

Стратегията на Deep Green е да потопи своя хардуер, кутия с размерите на перална машина, която е пълна с минерално масло. Маслото улавя топлината от компютрите и след това я насочва към намиращия се над кутията басейн. Системата може да загрява басейна в Девън до 30 градуса по Целзий през около 60% от времето.

По този начин басейнът не трябва да разчита в толкова голяма степен на външни енергийни източници, като газовите котли, например. Според компанията, центърът за данни намалява потреблението на газ в басейна с 62%. Очаква да намали и емисиите на въглероден диоксид, свързани с газа, с близо 26 метрични тона годишно.

Има и значителни съкращения на разходите. Развлекателният център Exmouth в Девън, в който се помещава един от малките центрове за данни на Deep Green, очаквал разходите за енергия да нараснат с приблизително 120 000 евро тази година. Инсталирането на центъра за данни обаче може да спести около 24 000 евро от тази сметка.

От Deep Green твърдят, че поемат разходите за оборудването, инсталацията, поддръжката и електричеството, което технологията използва. Печалбата на компанията идва от клиенти, които плащат, за да използват изчислителната мощност на своите сървъри за машинно обучение и изкуствен интелект. Отклонявайки "отпадъчната" си топлина към басейните, технологичните фирми също спестяват пари, които иначе биха отишли за инсталиране на по-скъпи охладителни системи.