Депозитите на българските домакинства в търговските банки преминаха границата от 75 млрд. лв. за първи път в историята, става ясно от данни на Българска народна банка.

Ръстът рез февруари е от 766.8 млн. лв. - до настоящите 75.3 млрд. лв.

Това е третият най-голям месечен ръст за последните 12 месеца - след нарастването от 1.878 млрд. лв. през декември и 842 млн. лв. през юли миналата година.

Днес 63.49% от спестяванията на населението са в лева, докато евровите влогове имат дял от 29.53%. Малко под 7% от депозитите са в други валути, най-вече щатски долари.

Лихвите по депозитите

За първите два месеца на 2023 г. домакинствата в страната са получили 15.1 млн. лв. под формата на лихви. През януари сумата се равнява на 7.49 млн. лв., а през февруари - на 7.62 млн. лв.

Последната е най-високата месечна стойност от май 2019 г., показва справка на Darik Business Review.