Бизнесът се нуждае от финансиране, а в новата икономическа реалност едно от основните изисквания е инвестициите да гарантират не само печалба, но и устойчивост.

Това ще е една от водещите теми в първата конференция на Darik Business Review за 2023 г. - ESG - Investing in our future, която ще се проведе на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia. 

Един от участниците в дискусията ще е Мартин Гиков - изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Фонда на фондовете.

Той е заемал ръководни позиции в рамките на Уникредит Булбанк в България, като е бил изпълнителен директор на „Уникредит Лизинг“ и е отговарял пряко за дейността на „Уникредит Флийт Менидмънт“ и „Уникредит Застрахователен брокер“.  

Бил е член и на Управителния съвет на Pirelli RE AD, съвместно дружество между Уникредит Булбанк и италианската Pirelli SPA.  Ръководил е Управление „Структурирано финансиране“, и е бил директор „Бизнес развитие - инвестиционно банкиране“.  

Работил е и за международни компании като Ernst & Young, инвестиционната компания Charles Schwab в САЩ, Bank Austria във Виена, Lukoil и Corps of Commissionaires, Великобритания.

Завършил е магистър по бизнес администрация за висш мениджмънт „Global Executive MBA“  от Виенския икономически университет, WU - Vienna и Щатския Carlson School of Management към Университета на Минесота, САЩ.  

Mагистър e по „Счетоводен мениджмънт“ от УНСС. Бакалавър е по „Финанси, икономика и международен бизнес от Щатския университет на Аризона - ASU. 

Притежава и редица сертификати и лицензи от NASD, ACCA и Harvard Business School.

Ето какво каза изпълнителният директор на Фонда на фондовете в аванс преди събитието пред Darik Business Review по темата за устойчивото финансиране. 

Разширява ли се обхватът на "зеленото" финансиране за бизнеса в България?

Зеленото финансиране в световен мащаб, включително и в България, е все по-актуален тренд, тъй като в обществото и бизнеса прогресивно се затвърждава едно ново съзнание, че бъдещето налага икономиката да следва все по-устойчив и "зелен" модел на развитие.

Тя вече е не просто идеологическа, а реална, практическа концепция от стратегическо значение. В последните години се наблюдава как се увеличават мащабът и количеството финансирани "зелени" и екологични проекти.

България се позиционира като много добра дестинация за инвестиции във ВЕИ, темата за "зелена" енергия и енергийна ефективност е основна част от Националния план за възстановяване и устойчивост, а международни финансови институции, като ЕБВР и ЕИБ, все по-осезаемо включват в стратегиите си подкрепа за зеления сектор и инвестиции.

Все повече крайни получатели се обръщат към финансиране на проекти, свързани с ESG, не само заради ценностите, които изповядват, но и заради тенденцията тези тип проекти да решават по правилен начин наболелите теми в глобален аспект и по този начин да са полезни на голям брой хора, които реално представляват техния пазар.

Различните наши финансови инструменти активно допринасят към това – по програма „Възстановяване“ имаме подкрепени инвестиции във фотоволтаични инсталации, със средства от Фондовете ни за градско развитие се изграждат зарядни станции за електромобили, с продукта ни за микрокредитиране по ОПРЧР са подпомогнати 13 социални предприятия.

Фондовете за дялово и квази-дялово финансиране на ФнФ с ресурс от ОПИК 2014-2020 предоставят инвестиции в иновативни решения, насочени към устойчиво развитие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда - продукти, услуги, технологии и процеси, както и подкрепят социално-отговорни компании с потенциал за растеж в дългосрочен план.

От друга страна, все повече от нашите посредници финансират този тип проекти – имайки предвид същите причини, валидни и за крайните получатели, като делът на ESG-портфейла в инвестиционната стратегии както на банките, така и на фонд мениджърите, нараства все повече.

Освен CSR (Corporate Social Responsibility) елемента, в случая присъства и чисто пазарният, свързан с възможности за по-голяма възвръщаемост и устойчивост на портфейлите под управление.

Голяма част от средствата по новия програмен период 2021-2027 имат като политики именно този фокус, което е и в съответствие с приоритетите на ЕС.

В момента структураме продукт по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 -2027, който ще подкрепи предприятията да реализират проекти, свързани с енергийна ефективност и въвеждането на кръгови модели на производство и потребление на ресурси, с индикативен бюджет от малко над 270 млн. евро и с възможност около 100 млн. евро от тях да бъдат предоставени като грант, посредством комбинирано финансиране в единична операция.

Част от планираните за изпълнение дялови инструменти също ще включват ESG инвестиции – повече от предишния програмен период. 

Предвижда се Фондът на фондовете да въведе съответните актуални метрики, които да измерват ESG ефекта от нашите инвестиции.

Преобразяването на икономиката до голяма степен зависи и от внедряването на все по-смели иновативни решения, нови технологии и екоиновации, които да адресират предизвикателствата, свързани със зелената трансформация.

Стимулирането на иновациите и предприемаческата екосистема, в която те се развиват - от идея до реално функциониращ бизнес, винаги е било сред приоритетите ни.

Към момента по предишния програмен период 2014-2020 имаме налични на пазара 150 млн. лв. през пет наши фонд мениджъра, които подпомагат иновативни стартъпи.

В заключение, за да се разшири обхватът на "зеленото финансиране" за бизнеса в задоволителна степен, е необходимо преди всичко силна ангажираност на всички ключови участници към устойчивите цели.

Кои са основните стълбове на устойчивото развитие?

Трите стълба, които всички познаваме, са икономически растеж, социална отговорност и опазване на околната среда.

Всеки един от тях има различни аспекти - управленски, бизнес, социален и за да са ефективни, трябва да се намери златното сечение между отделните аспекти и да се интегрира в корпоративната култура като траен елемент.

ESG - Investing in our future ще се състои на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia. Входът е свободен и не се изисква регистрация.

Конференцията се осъществява с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете тук, както и в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.