Компаниите от общото застраховане са реализирали съвкупна печалба от 178 млн. лв. на българския пазар, или с 1.14% по-малко спрямо година по-рано, сочат данни на Комисията за финансов надзор.

През 2021 г. застрахователите отчетоха рекорден финансов резултат – 180.1 млн. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че в последните три години те са реализирали съвкупни печалби за над половин милиард лева (бел. ред. 508 млн. лв.), а за последните пет години сумата надхвърля 700 млн. лв.

Две от компаниите в сектора приключиха миналата година с печалби за над 40 млн. лв.

Това са Булстрад Виена Иншурънс Груп и ДЗИ Общо застраховане, генерирали положителен финансов резултат от 45.6 и 43.6 млн. лв.

Далеч след тях остават ОЗК Застраховане и Дженерали с по 17.8 и 15.6 млн. лв., изпреварили Армеец (13.6 млн. лв.) и Алианц България (12.3 млн. лв.).

Аксиом е седмата компания от сектора с печалба от над 10 млн. лв., докато Енергия приключи годината с 9.2 млн. лв. положителен финансов резултат.

Други три дружества генерират над 3 млн. лв. печалба за 2022 г. – Асет Иншурънс, Групама и ДаллБогг: Живот и здраве.

Най-големите застрахователни компании у нас Евроинс и Лев Инс отчитат печалби от 1.1 и 1 млн. лв. през миналата година.