Как технологиите подпомагат бизнеса по пътя към устойчивото развитие? Това ще е една от темите за дискусия в първата конференция на Darik Business Review за 2023 г. - ESG - Investing in our future.

Форумът ще се проведе на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia, а един от участниците ще е Ирина Тончева, ръководител Устойчиво развитие в Технологичния център на Аксенчър в България. 

Понастоящем тя заема водеща роля в проект за дизайн и разработване на нов софтуерен продукт, свързан с процесите на кръговата икономика.

Успоредно с тази роля ръководи и инициативата за устойчиво развитие на компанията у нас, която цели обвързване на критериите за устойчивост с технологичните проекти на компанията. 

Ирина има дългогодишен опит в управлението на софтуeрни проекти. Ролята ѝ в подпомагане на дефинирането на целите на клиентите и създаването на технологични решения за тяхното осъществяване е ключова за Аксенчър през годините.

Ето какво коментира Ирина Тончева пред Darik Business Review в аванс преди форума:

Как най-успешно компаниите могат да адаптират концепцията за устойчивост чрез облачни услуги?

Въздействието на облачните услуги върху нивата на въглеродните емисии е значително. Изчислено е, че мигрирането към публичния облак може да намали глобалните въглеродни емисии от използването на ИТ системи с 59 млн. тона.

Това е еквивалент на спирането от движение на 22 млн. автомобила. Въпреки ясните ползи за околната среда, изследване на Accenture сочи, че само 40% от компанните предприемат действия в тази посока.  

Миграцията към облака е ключова стъпка, която трябва да се разглежда успоредно с използването на ресурси в data центровете.

Доставчиците на облачни услуги трябва да се стремят към намаляване на потреблението на енергия и повишаване на ефективността чрез използване на възобновяеми енергийни източници, внедряване на енергийно ефективен хардуер и технологии за охлаждане и оптимизиране на използваните ресурси.

Тези техники имат сериозен потенциал за развитие, тъй като по-малко от 1/3 от компаните ги използват днес.

Как софтуерът помага за по-доброто управление на ресурсите, от гледна точна на устойчивото развитие?

Управлението на ресурсите и тяхната оптимизация могат да се разгледат в няколко аспекта. От едната страна стои въпросът как софтуерните продукти и технологични иновации могат да съдействат за решаването на предизвикателствата на устойчвото развитие. Те могат да подпомогнат net-zero прехода чрез: 

  • Проследяване и анализиране на потреблението на ресурси, като енергия, вода и суровини, в реално време: Тези данни помагат на организациите да идентифицират области, в които е възможно да намалят потреблението на ресурси и отпадъци.
  • Идентифициране на неефективността в използването на ресурсите: Този процес включва анализиране на модели и тенденции в данните за потреблението на ресурси. 
  • Задаване и проследяване на цели за устойчивост: чрез софтуерни решения, които позволяват проследяване на факторите за успех и напредъка на организациите спрямо очертаните цели. 
  • Подобряване на устойчивостта на веригата за доставки: чрез проследяване на въздействието върху околната среда на своите доставчици и идентифициране на възможности за намаляване на тяхното въздействие.

На второ място е въпросът за това как измерваме устойчивостта и влиянието на различните технологии или т.нар. „зелен софтуер“.

Това представлява начина на създаване и разработване на софуерния продукт, така че използването на хардуерните и енергийни ресурси да е най-оптимално, независимо от предназначението на продукта (например, e-Commerce платформа или платформа за закупуване на самолетни билети).

Трите основни цели на зеления софтуер са:

  • Енергийна ефективност – консумация на възможно най-малки количества електроенергия,      
  • Ефективност на хардуера – осигуряване на най-ниски нива на въглерод, отделен по време на производствения процес, 
  • Carbon awareness – използване на  енергията от възобновяеми източници по най-оптималния начин. 

Не на последно място е важно да се изследват начините за постигане на устойчивост в световен мащаб. Никоя организация не може самостоятелно да се справи с глобалните предизвикателства за устойчивост.

Това означава, че компаниите трябва да работят извън границите на собствените си организации, за да могат да постигнат максимално управление на ресурсите по цялата верига на доставка.

ESG - Investing in our future ще се състои на 19 април в зала "Васил Левски" на Hyatt Regency Sofia. Входът е свободен и не се изисква регистрация.

Конференцията се осъществява с подкрепата на Yettel, ОББ, Филип Морис България, Кока-Кола ХБК България, Аксенчър България, Кауфланд България, Летище София и Българска фондова борса.

Повече за събитието можете да откриете тук, както и в LinkedIn и Facebook каналите на Darik Business Review.