По време на първата конференция на Darik Business Review - ESG - Investing in our future, провела се вчера в столицата, Kaufland България получи отличието "Инвеститор в бъдещето".

Екипът присъжда на компанията сертификата заради амбициозната му климатична стратегия и мащабните инвестиции в устойчиво бъдеще. 

В рамките на своята политика за устойчиво развитие, ритейлърът непрекъснато се ангажира с различни социални и екологични дейности, следвайки мотото си „Действията носят промяната“.

Енергийна ефективност

В отговор на ангажимента си, ритейлърът всяка година намалява потреблението си на електроенергия със средно 2%. През 2022 г. компанията отбелязва спад във въглеродните си емисии с близо 4000 тона.

От началото на 2022 г. Kaufland България преминава на изцяло 100% „зелена“ енергия и LED осветление във всички свои хипермаркети, като се въвежда и поетапна подмяна на хладилното оборудване с нискоемисионно.

„10% от магазините ни вече са с фотоволтаици за собствени нужди на покривите си. Годишното им производство на ток се равнява на разхода на един магазин за година“, заяви при получаване на сертификата енергийният мениджър на компанията Иво Василев.

„През 2023 г. ще продължим да инвестираме приоритетно в енергийна ефективност, без да спираме да работим и за намаляване на емисиите на нас и нашите клиенти“, подчерта още той, допълвайки, че за 2022 г. Kaufland България е спестила 6.5 милиона kWh електроенергия, равняващи се на потреблението на пет магазина на година. 

Управление на отпадъците

В логистичната база на ритейлъра, - най-голямата у нас и на Балканите, на 1 800 кв. м площ е разположена площадка за сепариране на отпадъци.

На нея се балират хартиените и пластмасови отпадъци от всички 63 обекта на веригата в страната, като през 2022 г. събрани и предадени за рециклиране са 10 583 тона хартия и 729 тона фолио.

През 2021 г. Kaufland България въвежда и 100% сгъваеми рециклируеми каси за многократна употреба за транспорт на плодове и зеленчуци, от които за година са спестени над 1125 тона въглеродни емисии, както и 250 тона опаковъчно фолио.

Система за събиране на пластмасови бутилки и кенчета

В пет от филиалите на компанията наскоро беше инсталирана система за събиране на пластмасови бутилки и кенчета, в която само за две седмици са върнати близо 40 000 отпадъчни опаковки от клиенти на компанията.

Автоматите приемат пластмасови бутилки до 3 литра от PET материал и метални кенове, като срещу всеки върнат отпадък клиентите получават ековаучер от 5 стотинки.

Събраните PET бутилки ще се рециклират в страната, а полученият материал ще се използва за производството на нови пластмасови изделия от български производители. По този начин се намалява използването на пластмаса, пестят се ресурси и се затваря жизненият цикъл на суровините.

Ритейлърът инвестира 120 хиляди евро във всеки от магазините, които разполагат със системата. 

Обект за пример

Зеленият хипермаркет Kaufland-Горубляне пресъздава цялостната политика за устойчивост на Kaufland България с широката си гама от иновации за намаляване на въглеродния отпечатък, повишаване на енергийната ефективност и намаляване на пластмасата за еднократна употреба.

Първият „зелен“ хипермаркет на веригата е изграден изцяло според най-актуалните стандарти за екологично и енергийно ефективно строителство. 

Кауфланд България откри най-зеления си магазин у нас

Обектът се захранва със 100% „зелена“ енергия, а цялото осветление е LED базирано. Иновативната му климатична система се захранва с остатъчната топлина от хладилните витрини и помещения, като не използва фосилни горива.

Хладилната инсталация се захранва с нискоемисионен хладилен агент, витрините със затворени вратички допълнително намаляват въглеродните емисии със 180 т CO2 годишно.

Фотоволтаична инсталация на покрива покрива приблизително 20% от собствените годишни нужди от електроенергия на хипермаркета.

Повече от 6 000 м² от площта на имота, върху който е построен Kaufland Горубляне, заема парк, в който са засадени различни видове дървета и храсти с висока способност да абсорбират по-големи количества въглероден диоксид.

На глобално ниво

REset Plastic е международна стратегия за ограничаване на пластмасата, повече рециклиране и по-устойчиви опаковки на Schwarz групата, част от която е и Kaufland България.

Сред целите, поставени от стратегията, са намаляване на потреблението на пластмаса с 25% до 2025 г.; 100% от опаковките на собствените марки на групата да са рециклируеми и употребата на средно 25% рециклат в тях.  

През 2021 г. Kaufland отчита спад от 27% в употребата на пластмаса, с което компанията на глобално ниво е преизпълнила с четири години предварително заложените планове в REset Plastic стратегията.