Разрешителни за строеж на 1 748 жилищни сгради с 8 619 жилища в тях и 975 149 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) са издали местните администрации през първото тримесечие на 2023 г., сочат данни на Националния статистически институт.

Получилите разрешителни за строеж през периода административни сгради/офиси са 19 с 30 266 кв. м РЗП, както и 1 035 други сгради с 612 927 кв. м РЗП.

Спад от 8.5% на издадените разрешителни за жилищни сгради спрямо предходното тримесечие отбелязва статистиката. Броят на жилищата в тях пада с 15.5%, а общата им застроена площ - с 13.8%.

Издадени са разрешителни за строеж на 5.6% повече административни сгради със 71.2% по-голяма РЗП, а тези за други сгради са с 12.5% по-малко, докато общата им застроена площ е с 14.6% повече.

dbr.bg-image

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г., издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 5.5%, жилищата в тях - с 9.2%, а разгънатата им застроена площ - с 16.8%.

При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава увеличение както на броя им - с 5.6%, така и при разгънатата им застроена площ - с 80.5%, сочат още данните на НСИ.

Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 3.4% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е със 7.0% повече.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 264, София (столица) - 242, София - 224, Варна - 198, и Бургас - 175.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 4 565, Бургас - 895, Пловдив - 868, Варна - 694, и Благоевград - 324 (табл. 1 от приложението).

През първото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1 272 жилищни сгради с 6 597 жилища в тях и със 778 614 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 4 982 кв. м РЗП и на 517 други сгради с 342 079 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1.6%, разгънатата им застроена площ - с 2.4%, докато жилищата в тях намаляват с 0.5%.

При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 42.9 и 56.5%. Намаляват и започнатите други видове сгради - с 6.8%, както и общата им застроена площ - с 5.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г., започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 0.2%, но жилищата в тях намаляват с 13.8%, както и общата им застроена площ - с 1.2%.

Броят на започнатите административни сгради спада с 27.3%, а тяхната РЗП - с 38.4%. Започнал е строежът на 9.6% по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ е намаляла с 22.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 239 жилищни и 77 други сгради; София (столица) - 189 жилищни и 18 други сгради; Варна - 149 жилищни и 34 други сгради; Бургас - 157 жилищни и 12 други сгради; Стара Загора - 60 жилищни и 75 други сгради.