Общият потребителски дълг в САЩ достига нов рекорд през първото тримесечие на 2023 г., преминавайки нивото от 17 трлн. долара, въпреки забавянето при ипотечните кредити.

Общият дълг достига 17.05 трн. долара, което представлява увеличение с близо 150 млрд. долара, или 0.9% през първото тримесечие, съобщават от подразделението на Федералния резерв в Ню Йорк.

Така общата задлъжнялост нараства с 2.9 трлн. долара, в сравнение с периода преди COVID-19 през 2019 г.

Задлъжнялостта скача, въпреки че новите ипотечни кредити, в това число и сделките по рефинансиране, възлизат на едва 323.5 млрд. долара, което е най-ниската стойност от второто тримесечие на 2014 г.

Общата стойност е 35% по-ниска, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. и с 62% под тази от същия период преди година.

Стойността на новите жилищни заеми достига пик от 1.22 трлн. долара през второто тримесечие на 2021 г. и оттогава намалява, тъй като лихвените проценти нараснаха.

Поредица понижения на лихвите от страна на Фед помогнаха за понижаването на лихвата по 30-годишните ипотечни кредити до дъно от около 2.65% през януари 2021 г.

Лихвите в момента обаче са около 6.4%, след като централната банка на САЩ ги повиши на 10 пъти с общо 5 процентни пункта в борбата си с инфлацията.

По-високите лихви доведоха до увеличение на общия дълг под формата на ипотечни кредити до 12.04 трлн. долара, което е с 0.1 процентни пункта повече спрямо четвъртото тримесечие.

Кредитополучателите използваха предишните ниски лихви за закупуването на жилища и рефинансиране, като при рефинансирането имаше бум, който изглежда е приключил.

“Бумът при рефинансирането приключи, но ефектът от него ще се усеща с десетилетия,” казва Андрю Хоут, директор на отдела за изследване на домакинствата и обществената политика в подразделението на Фед в Ню Йорк.

Данните на Фед показват, че около 14 млн. ипотечни кредита са рефинансирани по време на пандемията от март 2020 г. При около 64% от тях собствениците на жилища са искали да се възползват от по-ниските лихви. Средните им спестявания възлизат на около 220 долара на месец, сочат данните.

Въпреки повишаващите се лихви, нивото на възбраните по ипотечните кредити остава ниско. Степента на просрочие по всички видове задължения се е увеличила с 0.6 процентни пункта, до 6.5% при кредитните карти и с 0.2 процентни пункта, до 6.9% при автомобилните заеми.

Общата степен на просрочие бележи повишение от 0.2 процентни пункта до 3%, което е най-високото ниво от третото тримесечие на 2020 г.

Задълженията под формата на студентски заеми нарастват до 1.6 трлн. долара, заемите за покупка на автомобил се увеличават до 1.56 трлн. долара.