Загубата на животински видове е „значително по-тревожна“, отколкото се смяташе досега.

Това сочат изводите от ново проучване, което установява, че популацията на почти половината животни на планетата бързо намалява.

Човечеството вече е унищожило огромен брой видове, а други е тласнало към ръба, като учените твърдят, че навлизаме в „шесто масово изчезване“, този път предизвикано от хората.

Основният фактор е унищожаването на дива природа, за да се направи място за ферми, градове и пътища, но изменението на климата също е важен двигател на процеса, като прогнозите сочат, че той ще се влоши със затоплянето на планетата.

Авторите на изследването анализират над 70 000 различни вида животни по целия свят – бозайници, птици, влечуги, земноводни, риби и насекоми, за да определят дали техните популации нарастват, намаляват или остават стабилни във времето.

Те откриват, че 48% от видовете намаляват, а по-малко от 3% се увеличават.

Един от съавторите на проучването, публикувано в списание Biological Reviews, е Даниел Пинчейра-Доносо от Училището по биологични науки към Кралския университет в Белфаст. Той посочва, че откритията в него са силен сигнал за тревога.

 „Други проучвания, базирани на значително по-малък брой видове, показаха, че продължаващата „криза на изчезване“ е по-тежка, отколкото се смяташе“, казва той пред CNN. „Нашите открития дават категорично потвърждение на това в глобален мащаб.“

Проучването предоставя „по-ясна картина“ за степента на глобална ерозия на биоразнообразието, добавя ученият.

Днес Червеният списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата към ООН класифицира около 28% от тях като застрашени от изчезване.

„Това, което показва нашето проучване, не е дали видовете в момента са класифицирани като застрашени, а дали размерът на популацията им бързо и прогресивно намалява“, казва Пинчейра-Доносо. Низходящите тенденции в популацията с течение на времето са предшественик на изчезване.

Според тази оценка, 33% от видовете, класифицирани в момента като „незастрашени“ в Червения списък, всъщност намаляват към изчезване.

При бозайниците, птиците и насекомите също се отчита спад в популациите, но земноводните са особено силно засегнати, като са изправени пред множество заплахи, включително болести и изменение на климата.

Географски, спадът обикновено е концентриран в тропиците. Една от причините за това е, че „животните в тропиците са по-чувствителни към бързите промени в температурите на околната среда“, според Пинчейра-Доносо.

Професорът по природозащита в Университета на Ексетър Брендън Годли казва, че "всички трябва да сме много разтревожени от тези резултати."

„Без процъфтяващи популации, видове, местообитания и екосистеми не можем да продължим“, предупреждава той.