Общото събрание на Албена АД ще гласува предложение за разпределение на 992 хил. лв. под формата на дивидент.

Ако то бъде прието, акционерите ще получат брутен дивидент на акция от 0.11 лв. 

Това е със стотинка повече от разпределените 0.10 лв. година по-рано, показва справка на Darik Business Review.

Дружеството в момента е в процедура по обратно изкупуване на собствени книжа. Към днешна дата са купени 13 947 от максималните 20 000 акции, за които има решение на общото събрание. Всички сделки са осъществени на цена от 28 лв. за лот.

Преди стартирането на процедурата Албена АД имаше изкупени обратно 40 384 собствени акции. 

Книжата на компанията поскъпват с 4.48% от началото на 2023 г.