Общото събрание на акционерите на Софарма АД взе решение за разпределението на рекорден за дружеството дивидент.

За всяка своя притежавана акция инвеститорите ще получат брутен дивидент от 0.60 лв., съобщават от компанията.

Дивидентът за физическите лица ще възлезе на 0.57 лв., след приспадането на 5% данък. 

За изплащане на дивидента ще бъдат използвани цялата печалба от миналата година, неразпределена печалба от предишни години, както и допълнителни резерви.

Последната дата за сключване на сделки с акциите на Софарма, в резултат на които инвеститорите ще имат право да получат дивидент, е 14 юни 2023 г.

Дивидентът ще бъде изплащан от 31 юли.

Вчера по позицията бяха прехвърлени над 110 хил. акции на нива от 5.90 до 6.10 лв. за брой. Това означава, че дивидентната доходност към днешна дата възлиза на малко под 10%.

Днес по позицията липсват сделки, като търсенето е на ниво от 6 лв., а предлагането – на 6.10 лв. за лот.