През първото тримесечие на 2023 г. в  пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 122 772 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 97 482 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2023 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 90 367 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 6 603 лица.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 411 747 669 лв., в т. ч. 379 407 189 лв. в универсалните фондове, 30 418 348 лв. в професионалните и 1 922 132 лв. в доброволните фондове.

Преди година общата сума е 388.5 млн. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че сумата, прехвърлена между пенсионните фондове за първите три месеца на годината, е рекордна, като за първи път преминава границата от 400 млн. лв.

През последните четири тримесечия между фондовете са прехвърлени 1.489 млрд. лв., сочат наши изчисления. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през първото тримесечие на 2023 г., е 4 223.83 лв.

УПФ

ДСК-Родина отчита най-голяма нетна разлика от прехвърлени партиди. Само през първото тримесечие на 2023 г. фондът е добавил над 13 000 нови лица, както и 45.9 млн. лв.

ОББ също е с положителен баланс за тримесечието, след като привлича над 7 хил. нови лица и 40 млн. лв. Съгласие и Бъдеще губят по над 6 000 лица и съответно 26 и 12.5 млн. лв. за периода.

ППФ

ДСК-Родина и Доверие отчитат най-голяма нетна разлика за периода. Те добавят съответно 1 123 и 418 лица, както и средства в партидите им за респективно 3.7 и 1.1 млн. лв. 

Съгласие губи 517 осигурени лица, докато три фонда – Бъдеще, Топлина и ПОИ, губят по над 300 осигурени.

ДПФ

Бъдеще добави нетните 55 осигурени лица за периода януари-март, докато Доверие и Съгласие „печелят“ по 45 партиди.

Най-голям отлив има при Алианц-България – 141 лица, с което средствата под управление намаляват със 720 хиляди.