Застрахователният пазар в България все още изглежда по-различно от този в развитите европейски държави, тъй като тук продължават да доминират автомобилните застраховки.

Задължителната застраховка Гражданска отговорност генерира малко над 40% от общия застрахователен пазар, а ако се добави и каското, автомобилните застрахователни продукти представляват почти 80% от общозастрахователния пазар. 

Това коментира в рубриката "Портфейл" в ефира на Дарик радио изпълнителният директор на ДЗИ Коста Чолаков. 

Кои са най-популярните застрахователни продукти на българския пазар?

"В последните няколко години се вижда положителна промяна в животозастраховането, където здравните застраховки бележат двуцифрени темпове на растеж.

Те станаха много популярни покрай груповите договори, които работодателите сключват за своите служители. Така че здравната застраховка е това, което виждаме като интересен и развиващ се продукт", коментира Чолаков. 

По думите му, заради ниските лихви в последните някоко години, се наблюдава и раздвижване при животозастраховането с инвестиционен елемент. В последните няколко години теди продукти също бележат двуцифрен растеж. 

"В развитите пазари обаче животозастраховането е най-големият застрахователен сегмент, докато тук това не е така. Дори и при общото застраховане нещата са различни, защото има държави, в които имотите и жилищата за застраховани на 80-90 процента, въпреки че не навсякъде това е задължително, докато тук покритието е под 10%", каза още изпълнителният директор на ДЗИ. 

Според него, това се дължи не само на застрахователната култура, но и на други важни фактори, един от които е, че застрахователите трябва още по-сериозно да работят за изграждането на доверие у потребителите.

Другият ключов момент е необходимостта от държавна политика в сектора, защото при всяко по-голямо бедствие много хора очакват от държавата да покрие щетите и възприемат правото на собственост единствено като и само като право, но не и като задължение. 

Той даде пример с Румъния и Турция, където застраховката на имуществото е задължителна, но въпреки това застрахованите жилища са между 20% и 30%, докато в държави като Франция, където то не е задължително, но има форми на публично-частни партньорства с държавата, покритието е над 80%.

Това показва, че задължителният елемент невинаги работи, а има и други фактори, които са важни. 

Дигитализира ли се застраховането? 

"В застрахователния сектор дигитализацията напредва много сериозно, въпреки че все още изоставаме от банковия. Масовите продукти, като застраховка на дома, застраховка при пътуване в чужбина, Гражданска отговорност и т. н., вече се предлагат онлайн.

Това е факт, но това не променя останалите проблеми, натрупани в сектора. Освен това законодателната рамка също прави процеса малко по-сложен", обясни Коста Чолаков. 

По думите му онлайн застраховането все още не е достатъчно популярно в България, но в последните години инвестициите в тази посока са сериозни и интересът към дигиталните застрахователни продукти постепенно се повишава. 

"През мобилното банкиране на ОББ, например, вие можете да си видите партидите по пенсионното осигуряване, да сключите застраховка Гражданска отговорност или Домашно имущество и т. н.

Тези възможности съществуват, но сме далеч от нивото на сключените полици онлайн в развитите държави, където те вече са над 30%. Тук в България този дял е много по-нисък и ние все още сме в началото на това "пътешествие" към дигитализацията", каза още изпълнителният директор на ДЗИ. 

Как изглеждат финансовите показатели на сектора? 

"Финансово секторът страда от същите проблеми, от които и останалите сфери на икономиката. Високата инфлация през последната година оказа доста силен негативен ефект, защото тя оказва влияние върху стойността на щетите.

Това се съчета с една неприятна ситуация, свързана с "ценовата война" на пазара на задължителните застраховки, но въпреки това пазарът завърши миналата година с добър ръст, както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Освен това повечето компании са на печалба", заяви Чолаков. 

Той обаче напомни, че нормата на печалба в застрахователния сектор е много по-ниска, отколкото в други финансови индустрии, като банковата. 

"Дигитализацията, за която вече стана дума, е скъпо "упражнение" и ние също трябва да подобрим нормите на печалба в нашия бизнес, за да можем да инвестираме и да предлагаме по-добри процеси и услуги за нашите потребители", каза още изпълнителният директор на ДЗИ. 

По думите му, финансовите показатели на сектора са добри, но има и много потенциал за растеж.