Финансов източник, който помагаше на най-рисковите компании в света и се разрасна до пазар, оценяван на 1.5 трлн. долара в годините на ниски лихви, пресъхва, след като агресивното повишение на лихвените проценти доведе до по-строги условия за кредитиране и несигурност.

Темпът на емитиране на т. нар. обезпечени дългови облигации (CLO), които обединяват заеми на най-слабите компании и ги превръщат във финансови инструменти, забуксува.

Специализирани компании за управление на активи емитираха CLO-та на стойност над половин трилион долара през 2021 г. – година на сериозни парични стимули след пандемията.

През първите шест месеца на тази година са емитирани или рефинансирани подобни облигации на стойност близо 69 млрд. долара, което е с 41% по-малко, в сравнение със същия период на 2022 г., сочат данни на JP Morgan.

Тези инструменти, популярни сред хеджфондове, застрахователи и компании за управление на активи, когато лихвите по кредитите са ниски, а инвеститорите търсят доходност, съставляват до 60% от търсенето на „джънк“ заемите с рейтинг B или по-нисък, според S&P Global Ratings.

Пазарът обаче забуксува в период, в който компаниите, чийто дълг е считан за спекулативна инвестиция, са изправени пред планина от огромни задължения за рефинансиране в идните години.

Най-рязкото повишение на лихвите в световен мащаб от десетилетия, очакваната глобална рецесия и по-малкото нови CLО, които да подкрепят кредитополучателите с рейтинг „джънк“, създават един токсичен коктейл от корпоративни проблеми.

"Все още няма големи кредитни загуби, но очакванията са, че нивата на несъстоятелност (при корпоративните заеми) ще се покачат," казва пред Reuters Роб Шрекгас, директор на KopenTech - електронна платформа за търговия и анализи на CLO.

Обезпечените дългови облигации се разраснаха до пазар на стойност около 1.5 трлн. долара, според KopenTech.

В бъдеще търсенето на подобни облигации ще "намалее значително," казва кредитният анализатор от Bank of America Неха Кода, като има вероятност и за по-големи нива на просрочие. Макар и ниски, те нарастват.

Преструктурирането на френската компания за търговия на дребно Casino и фалитът на щатската компания за търговия на дребно Bed Bath & Beyond разкриват пукнатини в бизнес моделите, които преди това бяха защитени от изобилието от парично предлагане и ниски лихви, казват анализатори.

От S&P Global изчисляват, че над 1 на 25 компании в САЩ и близо 1 на 25 в Европа ще изпаднат в просрочие по задълженията си до март 2024 г.

Компаниите със слаби парични потоци, чийто дълг е считан за „джънк“, вече плащат най-високите средни лихви по задълженията с плаващ лихвен процент от 13 години насам, казва от S&P.

Щатски компании със спекулативни дългови рейтинги, които доминират в сектора на CLO, трябва да рефинансират задължения на стойност около 354 млрд. долара до края на 2024 г., а след това още 813 млрд. долара в периода 2025 – 2026 г., изчисляват от S&P.

Пазарът на обезпечени дългови облигации се забавя, защото инвеститорите искат да получават повече като компенсация за това, че кредитират по-слаби кредитополучатели.

"Сега има повече риск и искате да бъдете компенсирани за този риск," казва Аза Теуен, портфейлен мениджър в компанията TwentyFour.

Когато пакетират CLO-та, мениджърите на тези компании използват кредити като обезпечение за облигации с различни цени и вариращи степени на сигурност.

Инвеститорите в траншовете, които са считани за най-сигурни, получават най-ниска доходност, докато тези в по-рисковата част получават допълнителни парични потоци, след като други инвеститори вземат своето.

Сега мениджърите на фондове, които купуват траншовете с най-висок рейтинг, настояват да получава по-висока доходност. Това намали възвръщаемостта на капитала, а без капиталови инвеститори обезпечените дългови облигации не могат да бъдат емитирани.

От S&P казват, че капиталовите инвеститори в CLO са получавали по 15% годишна доходност преди 2022 г., докато сделките днес предлагат около 7%.

Обезпечените дългови облигации имат период на реинвестиране до 5 години, след което не могат да се купуват нови заеми. По данни на Bank of America, 38% от съществуващите CLO-та ще достигнат този краен срок до края на 2023 г.

Това е още един източник на свиващото се търсене на „джънк“ задължения.

Лейла Колморген, управляващ директор и специалист по CLO в PineBridge Investments очаква несигурни времена за високорисковите кредитополучатели.

"Увеличенията на лихвените проценти ще окажат ефект върху компаниите и техните счетоводни баланси, като въпросът е просто кога ще се случи това."