Преките чуждестранни инвестиции в България за осма поредна година са за над 1 млрд. долара, става ясно от годишния доклад World Investment на Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD).

Инвестициите у нас бележат ръст през 2022 г. - на фона на спада им както в Европа, така и в световен мащаб, заради войната в Украйна, високите цени на енергийните ресурси и храните, както и нарастването на дълговете на отделните икономики.

Данните

Преките инвестиции у нас през 2022 г. са за 2.505 млрд. долара спрямо 1.89 млрд. долара година по-рано. Те са по-малко с близо 900 млн. долара от 2020 г. и далеч от рекордните 12.3 млрд. долара и 9.8 млрд. долара, отчетени през 2007 и 2008 г.

Общата стойност на преките инвестиции в страната за последните 10 г. възлиза на 18.14 млрд. долара, сочат изчисления на Darik Business Review.

Какво се случва в Европа?

Редица държави регистрират сериозен отлив на преки чуждестранни инвестиции през 2022 г. Сред тях са Австрия с преки инвестиции за 1.9 млрд. долара спрямо 13.49 млрд. долара за 2021 г., както и Германия, където те се понижават от 46 млрд. долара на 11 млрд. долара.

В Люксембург пък се отчита най-голям отрицателен обем на преките инвестиции – 322 млрд. долара спрямо положителен размер от 25 млрд. долара преди година.

По-високи преки инвестиции се наблюдават в Швеция, Испания, Италия, Франция и други. В Румъния те растат от 10.5 на 11.2 млрд. долара, а в Гърция – от 6.3 млрд. долара на 7.6 млрд. долара.

Спад от 12% на преките инвестиции по света

Преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб за 2022 г. са на стойност 1.295 трилиона долара спрямо 1.478 трилиона долара година по-рано.

Ръст от 4% се наблюдава при инвестициите в развиващите се икономики - до 916 млрд. долара, а в Азия те остават на нивата от преди година – 662 млрд. долара.

Инвестициите в Европа са отрицателни – 107 млрд. долара.