Стоманата е ключов компонент за модерната индустрия и икономика, като се използва в строителството на сгради, автомобилната индустрия, за производството на редица уреди и дори в медицината.

Данни на Световната стоманобивна асоциация сочат, че през 2022 г. в света са произведени 1.878 млрд. тона стомана - малко повече от произведените 1.875 млрд. тона през 2019 г.

Рекордните 1.96 млрд. тона са отчетени през 2021 г., което означава, че е налице спад в производството на тази суровина от 4.2% за последната година.

Намаление е налице при голяма част от най-големите производители на стомана, като само при три от държавите в топ 15 – Индия, Иран и Индонезия, се наблюдава ръст спрямо година по-рано. Повече от 10% спад спрямо 2021 г. се отчита в Турция, Италия, Тайван и Виетнам.

Дори и най-големият производител на стомана в света - Китай, завършва миналата година с намаление от 2%. В страната през 2022 г. са произведени 1.013 млрд. тона стомана, което е 53.9% от цялото количество в световен мащаб.

Индия се нарежда на втората позиция в класацията на най-големите държави-производители на стомана, като през миналата година отчита ръст на производството от 5.3%. Общото количество обаче е само 1/8 от това на Китай.

Само още четири държави са произвели повече от 50 млн. тона стомана - Япония, САЩ, Русия и Южна Корея, като спрямо година по-рано при всички има спад от между 6 и 8%.

Възходът на Китай

За първи път данни за световното производство на стомана са обявени през 1967 г. Тогава Китай отчита произведени едва 14 млн. тона, което представлява 3% дял.

По това време САЩ и СССР са начело в подреждането на най-големите производители със съответно 115 и 102 млн. тона, следвани от Япония с 62 млн. тона. Около три десетилетия по-късно (бел. ред. 1996 г.) Китай успява да изпревари всички останали държави.

През последното десетилетие (2013-2022) производството в страната отчита среден ръст от 3.4% на годишна база - доста по-малко спрямо предходните 10 години (2003-2012), когато се отчита нарастване от 15.2% годишно.

Спадът през 2022 г. обаче означава, че Китай за първи път в историята си намалява производството на стомана в две поредни години.

Топ 10

Освен Китай, Индия, Япония, САЩ, Русия и Южна Корея, в топ 10 са още Германия, Турция, Бразилия и Иран.

Най-голям ръст през 2022 г. се отчита в Индонезия, която заема 15-а позиция с 15.6 млн. тона стомана, съставляващи едва 0.8% от световното производство.