През 1989 г. най-богатите 1% от домакинствата в Съединените щати са контролирали малко под 23% от богатството в тази страна.

Днес делът им вече достига почти 32%. За разлика от тях, делът на 90-те процента с най-ниски доходи в общите активи е спаднал от 40% през 1989 г. до 31% днес.

Тоест, богатите стават по-богати и увеличават преднината си. Някои си обясняват това нарастващо неравенство с различни правителствени политики, но със сигурност в процеса има и инвестиционен компонент.

Много хора предполагат, че вероятно съществуват някакви тайни инвестиционни възможности, запазени само за богатите. Когато разполагате с повече пари, на ваше разположение са ексклузивни сделки, алтернативни инвестиции и най-добрите финансови мениджъри.

Това може и да е вярно за шепа инвеститори, но един бърз поглед към това как най-богатият 1% и най-заможните10% разпределят своите активи показва много по-прост път към финансовото благополучие, пише сп. Fortune. 

Акции или имоти?

Ако данните на Федералния резерв за личното богатство се "разбият" по нетна стойност, която се изчислява, като се приспаднат пасивите от активите и се извадят пасивите, се получава много интересна картина.

Оказва се, че най-богатите 10% от американците държат близо 70% от активите в САЩ, докато останалите 90% държат 75% от дълговете. По-бедните 50% от хората притежават само 6% от активите, но цели 32% от пасивите.

Собствеността на фондовия пазар е разпределена още по-неравномерно. Най-богатият 1% притежава повече от 53% от акциите, докато най-богатите 10% притежават 89 на сто от корпоративните дялове.

Именно акциите са класът активи, който исторически има най-висока дългосрочна възвръщаемост, което обяснява нарастването на разликата между "имащите" и "нямащите".

Далеч по-равностойни са нещата, когато става въпрос за жилищния пазар. Докато най-бедните 90% по богатство държат само 11% от фондовия пазар, те контролират 56% от пазара на жилища. Най-долните 50% притежават по-малко от 1% от фондовия пазар, но почти 12% от жилищния.

Това помага да се обясни защо задълженията за най-долните 90% са много по-високи - повечето от тези домакинства изплащат ипотечни кредити.

Разпределението на богатството в акции и жилища изглежда по следния начин, спопред Fortune - 43% от активите на най-богатия 1% от американците са вложени в акции, а малко над 13% - в жилища.

За сравнение, по-бедната половина (долните 50% по богатство) са разпределили само 2% от активите си в акции, а 52% - в жилища. 

Първият 1% също има по-висок дял и в други активи, като пари в брой, облигации и частен бизнес, но по-голямата част от богатството на тези хора е концентрирано на фондовия пазар, докато при по-бедните 90% жилищата си остават най-големия актив.   

Какви са поуките? 

Според анализа на Fortune, има три основни извода, които могат да се направят от данните за разпределението на богатството. 

Не концентрирайте инвестициите си. Докато най-долните 90% са вложили по-голямата част от богатството си само в един актив – техния дом, горните 1% имат по-балансиран подход.

Къщата вероятно винаги ще бъде най-голямата покупка за повечето хора, но е важно да диверсифицирате парите си и в други активи, като акции и облигации.

Не задлъжнявайте много. Има добри и лоши форми на дълг. Повечето от нас трябва да използват ипотечен дълг, защото не много хора разполагат с достатъчно пари в брой, за да си купят жилище.

Но е важно да се отбележи, че дългът намалява нетното богатство, подобно на възвръщаемостта на акциите, която се натрупва във ваша полза.

Купувайте акции. Не всеки може да притежава собствен бизнес, но достъпът до част от корпоративните печалби чрез инвестиции на капиталовия пазар е възможност за всички.

Това е и най-лесният начин за изграждане на богатство в дългосрочен план, тъй като разпределя към много хора успехите на най-големите и най-добрите компании в света.