Средният лихвен процент по жилищните и потребителските кредити за домакинствата бележи лек спад пред юни спрямо предходния месец.  

При фирмените кредити обаче лихвите растат и то със сравнително бързи темпове, показва справка на Darik Business Review в статистиката на Българската народна банка. 

Жилищни и потребителски кредити 

При ипотечните заеми понижението е с 0.02 процентни пункта, до 2.57 на сто, а при потребителските - с 0.47 процентни пункта, до 8.19 на сто.

Това се случва въпреки увеличението на минималните задължителни резерви за банките, което БНБ обяви през март и продължаващия цикъл на затягане на паричната политика от страна на Европейската централна банка. 

Спрямо юни 2022 г. обаче лихвите и по жилищните, и по потребителските кредити отчитат увеличение, съответно с 0.08 и 0.63 процентни пункта. 

Годишният процент на разходите (ГПР), който включва всички комисиони, такси и задължителни застраховки за сметка на кредитополучателя, възлиза респективно на 8.69% за потребителските и 2.85% за ипотечните заеми. 

През юни банките са раздали жилищни кредити за общо 736.7 млн. лв., което е с 20% повече спрямо съответния период на миналата година. Обемът на новоотпуснатите потребителски заеми пък нараства по-скромно - с 2.4% на годишна база, до 830.7 млн. лв.

Лихвите по кредитните карти отчитат минимален ръст спрямо май и достигат ниво от 20.84%, като спрямо юни миналата година повишението е с 0.45 процентни пункта. 

Корпоративни кредити

При корпоративните заеми през юни 2023 г. средният лихвен процент по левовите кредити до еквивалентен размер на 1 млн. евро се увеличава с 0.23 пр. п. до 4%, а по тези над 1 млн. евро се запазва на ниво от 4.01%. 

На годишна база повишението е съответно с 1.21 пр. п. за по-малките левови кредити и с 1.57 пр. п. за по-големите.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0.51 пр. п. до 5.43%, а по кредитите над 1 млн. евро – с 0.39 пр. п. до 5.74%. 

Годишното повишение на лихвите по кредитите в евро за фирмите е още по-сериозно - с 3.13 процентни пункта за по-малките и с 3.11 процентни пункта за по-големите. 

При левовите кредити до 1 млн. евро новоотпуснатите обеми нарастват с 3.4% за година, до малко над 500 млн. лв., докато при по-големите (над 1млн. евро) се наблюдава спад с 4.7%, до 860.5 млн. лв. 

При евровите заеми за бизнеса в размер до 1 млн. евро обемите намаляват с 3.7% за година, докато при тези над 1 млн. евро се наблюдава значителен ръст от 76.7 на сто.