Повишението на лихвите в световен мащаб, нарастващата инфлация и пониженията на част от водещите пазари оказват влияние върху състоянието на милионерите.

Богатството на милионерите по света намалява за първи път от 2008 г., става ясно от годишния доклад на Credit Suisse и UBS.

Общото състояние на милионерите се понижи с 2.4% през 2022 г. до 454.4 трилиона долара. По-голяма част от загубите са следствие на пониженията на пазарите на акции и облигации през миналата година.

Междувременно, средното състояние на домакинствата в света се е повишило с 3% през 2022 г. Или, накратко, средният жител отчита лек ръст в състоянието си, докато милионерите и милиардерите губят част от парите си.

Докладът на Credit Suisse и UBS определя нетното състояние или „богатството“ на домакинствата като сума на техните активи (акции, облигации и имоти) минус задълженията им. 

Милионерите

Броят на милионерите по света се понижава с 3.5 милиона до настоящите 59.4 милиона.

Най-голям спад се отчита при милионерите в САЩ, където вече 1.8 милиона души не разполагат с богатство за над 1 млн. долара. 

Въпреки това в САЩ са съсредоточени най-голям брой милионери, като в края на 2022 г. те са 22.7 милиона, срещу 2.75 милиона за Китай, 2.6 милиона в Германия и 2.55 милиона във Великобритания.

По над 1 милион милионера има в още три държави – Канада (2 милиона), Австралия (1.8 милиона) и Италия (1.3 милиона).

Ултрабогатите хора по света

Общо 243 060 домакинства в света разполагат с активи за над 50 милиона долара, като повече от половината от тях са от САЩ (123 870).

Китай е другата държава, която има повече от 10 000 души с богатство за над 50 милиона долара (32 910 броя), докато в Германия те са 9 100, а в Индия – 5 480. 


В топ 10 са още Канада (4 560), Русия (4 490), Великобритания (3 980), Япония (3 930), Франция (3 890) и Австралия (3 780).

В Северна Америка днес живеят 70% от ултрабогатите хора по света.

Милионерите и милиардерите днес притежават 44.5% от световното богатство, спрямо 45.6% за преди година.

Според прогнозата на Credit Suisse състоянието на най-богатите хора в света се очаква да нарасне с 38% в следващите 5 г. и да достигне 629 трилиона долара към 2027 г.

Средното богатство на домакинствата ще се увеличи от настоящите 84 718 долара на 110 270 долара.