Броят на обявените корпоративни фалити за периода от април до юни 2023 г. се увеличава за шесто поредно тримесечие.

В сравнение с предходното тримесечие, броят на фалитите е нараснал с 8.4%, като достигна най-високото ниво от началото на събирането на тази статистика през 2015 г., показват данните на Евростат. 

Що се отнася до регистрациите на нови бизнеси, след увеличението от 2% през първото тримесечие на годината, те леко намаляват с 0.6% през второто.

Като цяло от началото на годината броят на бизнес регистрациите е по-висок, отколкото за съответните периоди на годините между 2015 и 2022 г.

Всички сектори на икономиката регистрират увеличение на броя на фалитите през второто тримесечие на 2023 г., в сравнение с предходното.

Най-голямо е увеличението в сферата на услугите за настаняване и хранене ( с 23.9%), транспорта и логистиката (15.2%) и образованието, здравеопазването и социалните дейности (10.1%).

В сравнение с предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 г., броят на декларациите за несъстоятелност през второто тримесечие на 2023 г. е по-висок в повечето сектори на икономиката.

Най-голямо увеличение на броя на фалитите, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г., е регистрирано при настаняването и хранителните услуги (с 82.5%) и транспорта и логистиката (56.7%).

През второто тримесечие на 2023 г. има само два сектора на икономиката, в които броят на декларациите за несъстоятелност е по-нисък, в сравнение с предпандемичното четвърто тримесечие на 2019 г. - промишлеността (-11.5%) и строителството (-2.7% ).

Спрямо 2015 година насам най-голямо увеличението на регистрираните фалити в Испания (със 180%, или близо три пъти), Словакия (275%) и Унгария (247%). 

В България увеличението през второто тримесечие на тази година спрямо 2015 г. е с 8.8 на сто, докато средно за ЕС то е с 5.7%.