Четири компании от сектора на общото застраховане имат пазарен дял от над 10%, сочат данни на Комисията за финансов надзор.

Към края на първото тримесечие начело излиза застрахователно дружество ЕИГ Ре с дял от 18.6%, следвано от Лев Инс с 11.7%.

Булстрад Виена Иншурънс Груп заема третата позиция с 10.51%, изпреварила минимално Евроинс, която държи 10.46% от пазара.

Други шест компании имат пазарен дял между 5 и 7.3%, като най-големи от тях са ДЗИ Общо застраховане (7.3%), ДаллБогг: Живот и здраве (6.2%), Армеец (6.1%), Дженерали Застраховане и ОЗК Застраховане (по 5.5%), както и Алианц България с малко под 5 на сто.

Компаниите от топ 10 на сектора държат 86.9% от пазара.

За първото тримесечие на 2023 г. брутните записани премии достигат 979.6 млн. лева, като спрямо година по-рано нарастват с 38%, показва справка на Darik Business Review.

Брутните възникнали претенции в сектора на общото застраховане към 31 март възлизат на 559 млн. лева, като 331 млн. лева от тях са по застраховка Гражданска отговорност.

Кои са водещите застрахователи при най-популярните полици?

Гражданска отговорност

ЕИГ РЕ, извършваща дейност като презастрахователно дружество, е с най-голям дял при задължителната полица Гражданска отговорност. Следват Лев Инс, ДаллБогг: Живот и здраве и Евроинс.

Бул Инс и ОЗК Застраховане са следващите по големина по тази полица с брутни премии за около 33 млн. лева.

Каско

Само пет са компаниите, генерирали по над 20 млн. лева от Автокаско за първите три месеца на годината. Лидери в това отношение са Булстрад Виена Иншурънс Груп и Армеец, следвани от ДЗИ Общо застраховане, Алианц България и Дженерали.

Имуществено застраховане

Застраховките на имущество, свързани с пожар и други бедствия, са третата най-популярна полица.

При нея едва три от компаниите са с повече от 10 млн. лева записани премии. Близо ¼ от пазара се държи от Булстрад Виена Иншурънс Груп, следвана от Уника и ДЗИ Общо застраховане.