Effie България приема заявки за участие в конкурса за маркетингова ефективност през 2023 г.

В шестнадесетото издание на международно признатите награди Effie могат да се състезават всякакъв вид маркетингови активности, допринесли за успеха на търговските марки, които са създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2022 – 31.08.2023 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

Най-ефективните активности и кампании в България ще се състезават в редица категории, сред които „Положителна промяна“, в която се награждават търговските марки и компаниите, които насърчават по-доброто чрез маркетинговите комуникации, „Малък бюджет“ за отличаване на кампании, довели до непропорционално голям бизнес ефект по отношение на изразходвания бюджет, „Въвеждане на нов продукт или услуга“, „Нестопански сектор“ и други.

Заявките, които демонстрират как изборът на подходящ медиен канал и методология за измерване на резултатите са допринесли за подобряване на показателите за ефективност на кампанията, могат да участват в актуализираната категория "Ефективност в медиите".

Всяка отделна заявка трябва да е съобразена с особеностите на конкретната категория, в която участва. Заявки, участващи в категория „Устойчив успех“, се подават на специална бланка.

Заявка за една кампания може бъде подадена най-много в една категория от раздел „Секторни категории“ и в една категория от раздел „Специални категории“ от регламента на конкурса.

Всички категории на Effie Awards България 2023, техните дефиниции, правилата за участие, и насоки за подаване на успешни заявки са публикувани на уебсайта на конкурса.

Комуникационни агенции и рекламодатели могат да подадат заявки в три срока, със съответната такса. Първият срок за подаване на заявки изтича на 18 септември. До 28 септември ще се приемат заявки с такса във втори срок.

Крайният срок за участие е 10 октомври, съответно с най-високи такси за участие. Агенции-членове на БАКА могат да се възползват от специални цени при участие.

Всички заявки, подадени за участие в категория "Нестопански сектор", получават 50% намаление от таксата за участие в съответния срок. Повече информация за условията и таксите за участие са публикувани на www.effiebulgaria.org.

При участие в повече от една категория се подава отделна заявка за всяка категория и се заплаща такса за всяка подадена заявка.

Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени по време на официална гала церемония, която ще се състои в края на месец ноември 2023 г.      

Конкурсът Effie България се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и се провежда с изключителната подкрепа на bTV Media Group и bTV Radio Group – генерални медийни партньори, и Visa – златен спонсор. Darik Business Review е партньор на събитието.