В края на първото тримесечие на 2023 г. компаниите от сектора по общо застраховане притежават инвестиции на стойност 2.61 млрд. лева.

Най-голяма част от тях са вложени в облигации – 1.5 млрд. лева, от които близо 1.1 млрд. лева са държавни облигации, а 400 млн. лева – корпоративни облигации.

Втората най-популярна инвестиция сред компаниите от сектора са колективните инвестиционни схеми. В тях са вложени съвкупните 409 млн. лв., докато в недвижими имоти са инвестирани 207 млн. лв.

Общо 167 млн. лева застрахователите са инвестирали в акции, от които 101.8 млн. лева в публични компании и 65 млн. лева в непублични.

Депозитите продължават да са една от популярните форми на инвестиции - към банковия продукт са насочени 166 млн. лева, но половината от тях са дело на една компания.

Облигации

Общо пет застрахователни компании са инвестирали повече от 100 млн. лв. в облигации. Начело по този показател са ДЗИ Общо застраховане (295 млн. лв.), Булстрад Виена Иншурънс Груп (278 млн. лв.) и Алианц България (241 млн. лв.

В топ 5 са още Дженерали Застраховане (215 млн. лв.) и ЕИГ РЕ (118 млн. лв.).

Фондове

Сред колективните инвестиционни схеми спадат както борсово-търгуваните (ETF), така и взаимните фондове. Справка на Darik Business Review показва, че близо половината от вложенията във фондове са дело на Евроинс и ДаллБогг: Живот и здраве, насочили към този инвестиционен клас съответно 99.7 и 95.7 млн. лв.

В челото са още Армеец с близо 69 млн. лв. инвестиции, както и ЕИГ РЕ и Булстрад, вложили по 53 и 38 млн. лв. във фондове.

Имоти

Комисията за финансов надзор отчита инвестициите в недвижими имоти, различни от тези за собствено ползване.

С най-големи вложения са Лев Инс (57.3 млн. лв.), ДЗИ – Общо застраховане (33.8 млн. лв.) и Армеец (29.9 млн. лв.).

Следват още две компании, инвестирали по над 20 млн. лв. в имоти - ДаллБогг: Живот и здраве с 21.3 млн. лв. и Бул Инс с милион по-малко.

Акции

Близо 1/3 от инвестициите в акции на сектора се дължат на Армеец (54 млн. лв.), от които 42 млн. лв. са вложени в публични дружества.

Следват Бул Инс с 27.5 млн. лв. и Дженерали Застраховане с 22.1 млн. лв., оставили зад себе си Евроинс и ОЗК Застраховане.

Депозити

Близо половината от депозитите в търговските банки на сектора са от Лев Инс. Към 31 март компанията има влогове за 85 млн. лв., докато ДЗИ-Общо застраховане е с 34.2 млн. лв.

Само още една компания има на депозит повече от 10 млн. лв. - Бул Инс с влогове за 14.4 млн. лв. В топ 5 са още Доверие ЗАД и Асет Иншурънс, чиито депозити възлизат на 9.3 и 7.7 млн. лв.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.