Не е тайна, че младите южнокорейци все повече избягват брака и родителството – рязко намаляващата раждаемост в страната е ясно доказателство за това.

Но нов правителствен доклад подчертава колко драстично се е ускорила тази тенденция през последното десетилетие, което означава демографски проблеми за застаряващата нация през следващите години.

Докладът, който анкетира жители на възраст между 19 и 34 години на всеки две години, е публикуван от официалната статистическа служба на страната.

Данните в него показват, че само 36.4% от анкетираните миналата година са казали, че имат положително отношение към брака – намаление от 56.5% спрямо 2012 г.

Спадът отразява нарастващия натиск върху младите южнокорейци, включващ и икономически проблеми, като недостъпни жилища и нарастващи разходи за живот.

Често срещаните причини, поради които младите хора не сключват брак, цитирани в доклада, включват липсата на достатъчно пари за церемонията и чувството, че тя просто не е необходима.

Сред една трета от респондентите с положително възприемане на брака резултатите са силно изкривени към мъжете – само 28% от жените отговарят положително.

Може да има различни причини за това: много южнокорейки заявяват пред CNN през 2019 г., че се опасяват за безопасността си, когато става дума за срещи, притеснени от нашумели новини за сексуални престъпления, воайорство и дискриминация, основана на пола.

Напредъкът на жените в образованието и на работното място също означава, че „алтернативната цена на брака“ е много по-висока за тях сега, отколкото при предишните поколения.

Ако встъпят в брак, може да се наложи да направят компромис с кариерата или образованието си, особено като се имат предвид утвърдените норми за пола и трудностите при повторно навлизане на пазара на труда след раждане, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Това означава, че много образовани жени с постоянна работа отлагат брака и родителството. В корейския език вече дори съществува дума, описваща жените, които избират да се откажат от женитбата - „бихон“.

Отношението на респондентите към раждането е също толкова негативно, установява докладът на статистическата служба. От анкетираните миналата година повече от половината посочват, че не виждат необходимост да имат дете, дори след брака – процент, който непрекъснато нараства от 2018 г. насам.

Но в противовес на типично консервативните възгледи в Южна Корея, идеята за самотно родителство набира популярност. Близо 40% от анкетираните казват, че биха могли да имат дете без брак, което е отклонение от традиционните норми в страната.

Въпреки че раждането на бебе е много очаквано от женените двойки в Южна Корея, голяма част от обществото все още не приема самотните родители.

Двойките в нетрадиционни партньорства също са изправени пред дискриминация, като страната не признава еднополовите бракове. Законът затруднява и осиновяването на деца от неженени двойки.

Но според експертите, може да се наложи властите да променят тези нагласи и то бързо, ако искат да извадят страната от задаващата се демографска криза.

Миналата година коефициентът на плодовитост в Южна Корея, който вече е най-ниският в света, падна до рекордно ниво от 0.78 – далеч под необходимите за поддържане на стабилно население 2.1 и дори под този на Япония от 1.3, известна с демографските си проблеми.

Усилията за справяне с проблема засега не дават резултат. Правителството е похарчило повече от 200 милиарда долара през последните 16 години, за да насърчи повече хора да имат деца.