През юли 2023 г. оборотът  в търговията на дребно запазва нивото  си от предходния месец, а на годишна база отчита ръст от 1.6 на сто. Това показват данните на Националния статистически институт.  

Месечни изменения

През юли 2023 г. е регистрирано намаление на оборота във всички големи групи - търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 4.6%), търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 0.9%) и търговията на дребно с нехранителни стоки (с 0.3%). 

В търговията на дребно с нехранителни стоки по-значително намаление се наблюдава при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 2.1%) и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности (с 0.9%). 

Увеличение е отчетено в онлайн търговията - с 2.7%. 

Годишни изменения

През юли 2023 г. в сравнение със същия месец на 2022 г. се наблюдава нарастване на оборота в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (с 8.7%), докато в търговията на дребно с нехранителни стоки и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано понижение,  съответно с 1.9% и с 0.6%.

В търговията на дребно с нехранителни стоки намаление е отчетено при търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия (с 8.3%), търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки (с 4.9%) и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности (2.8%). 

Ръстсе наблюдава при онлайн търговията (с 14.3%) и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита (с 3.9%).