Бии Смарт Текнолоджис АД - компанията, която стои зад платформата “Истински мед”, публикува резултатите от оценката на въздействието си за 2022 г.

Тя показва приноса от дейността й и най-вече на програмата “Осинови кошер” в няколко направления - икономически ползи от опрашването, оперативна и финансова устойчивост на пчеларите от програмата, допълнителни приходи в икономиката.

Приносът на пчелите, които са част от “Осинови кошер”, за опрашване на земеделска продукция се оценява на 1.7 милиона лева, като площта на опрашване, която те покриват, е 791 кв. км.

Средната изкупна цена на меда, която дружество заплаща, е с 22% по-висока от официалната средна цена за страната, или с 1.69 лв. повече за 1 кг мед.

Така само през 2022 г. приходът на пчеларите за продукцията им е закупена от програмата е със 106 303 лв. Общият им приход от закупения от Бии Смарт Текнолоджис АД мед е в размер на 473 937 лева.

По-високият доход на пчеларите води и до генериране на допълнителни приходи в местната икономика. Общата допълнителна добавена стойност за българската икономика от приходите на пчеларите в резултат на дейността на “Истински мед” възлиза на 660 784 лв., като 148 212 са в резултат на по-високите изкупни цени.

“Желанието ни беше да изчислим какви реално са ползите за пчеларите и обществото благодарение на програмата ни и да добавим стойност за всички наши клиенти, които подкрепят каузата на “Истински мед” за опазване на пчелите.

Компаниите, осиновили кошер, имат възможност да включат данните в техните доклади за устойчивост. Гордеем се, че благодарение на приходите, които пчеларите имат от нас, те не се отказват от пчеларството и по този начин има повече пчели в България”, коментира Сергей Петров, изпълнителен директор на Бии Смарт Текнолоджис АД.

Изчисленията са направени от denkstatt България по специална методология и са базирани на метода на производствената функция.

С подкрепата на denkstatt България е разработена и ESG стратегията на компанията. Основните стълбове, на които стъпва ESG политиката на “Истински мед”, са опазването на биоразнообразието, подкрепа на пчеларите и грижата за околната среда.

Приоритетните теми, по които се работи и са база за бизнес стратегията на компанията, са:

  • Биоразнообразие;
  • Икономически принос;
  • Инвестиции в устойчиви и иновативни продукти;
  • Устойчиви решения;
  • Контрол / Проследяване на веригата на доставки и продажби.

Бии Смарт Текнолоджис АД е основана през 2015 г., като в началото дейността й е насочена към продукти и решения за пчелари, които желаят да прилагат съвременни подходи и техники за оптимизиране на работата и производството си.

През 2019 г. стартира и платформата www.istinskimed.bg, чиято цел е да подкрепи българските пчелари чрез справедливо заплащане на произведения от тях мед.

Към 2023 г. броя на пчеларите в програмата е 28 производители. Компанията развива и корпоративни проекти, насочени към опазването на пчелите с редица компании.