През периода януари - август 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.5% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 19.316 млрд. лв. Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Украйна, Китай, Република Северна Македония и Обединеното кралство, които формират 51.5% от износа за трети страни.

През август 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 40.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.723 млрд. лв.

През периода януари - август 2023 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (15.6%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.3%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (38.5%).

Търговия на България с трети страни

Националният статистически институт публикува и данни за търговията с трети страни като вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2023 г. намалява с 18.9% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 25 387.9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През август 2023 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 11.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.376 млрд. лева.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2023 г. най-голямо увеличение спрямо периода януари - август 2022 г. е отчетено в секторите „Храни и живи животни“ (17.5%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (16.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (38.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2023 г. е отрицателно и е в размер на 6.071 млрд. лв.

През август 2023 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1.652 млрд. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - август 2023 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 56.841 млрд. лв., което е със 7.6% по-малко в сравнение със същия период на 2022 година.

През август 2023 г. общият износ на стоки възлиза на 6.094 млрд. лв. и намалява с 22.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2023 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 63.877 млрд. лв. (по цени CIF), или с 8.8% по-малко спрямо периода януари - август 2022 година.

През август 2023 г. общият внос на стоки намалява с 8% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 7 856.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2023 г. и е на стойност 7.035 млрд. лева.

През август 2023 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1.762 млрд. лева.