Общият премиен приход, реализиран чрез застрахователните брокери в страната към 30 юни, възлиза на 1.209 млрд. лв. - със 17.1% повече спрямо същия период на 2022 г.

За първите шест месеца на 2023 г. общо 329 застрахователни брокера са реализирали сделки, сочат данни на Комисията за финансов надзор.

Дали комисионите, които този бизнес получава, са една от причините за голямата конкуренция? Справка на Darik Business Review показва, че те могат да варират между 3.6% и над 40%, като при масовите застраховки често възлизат на 15-24%.

Гражданска отговорност

Задължителната полица е генерирала 415 млн. лв. премиен приход за първите шест месеца на 2023 г. спрямо 387 млн. лв. преди година. Получените средни комисиони от брокерите падат минимално – от 15.5 на 15.4 на сто за настоящата година. 

Автокаско

Това е една от застраховките, при които компаниите от сектора предоставят щедри комисиони. През периода тя дори отчита лек ръст – до 24.4 на сто, на фона на увеличение на бизнеса. Генерираните премийни приходи по застраховката възлизат на 323 млн. лв. срещу 266 млн. лв. преди година.

Пожар и природни бедствия

Това е третата полица, осигурила над 100 млн. лв. премиен приход за периода (спрямо 86 млн. лв. за 12 месеца по-рано). При нея е налице спад на комисионите – от 19.6 на 18.6 на сто. 

Други застраховки

Най-ниски комисиони брокерите получават от застраховането на летателни апарати (3.6% спрямо 5 на сто за преди година). Най-големи са те при застраховката „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (41.7%), както и при Помощ при пътуване (37.6%), и при Злополука (29%).