Най-високите стойности на държавен дълг спрямо БВП в края на 2023 г. сред държавите-членки на Европейския съюз се отчитат в Гърция (161.9%), Италия (137.3%), Франция (110.6%), Испания (107.7%) и Белгия. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

Под 30% е този показател единствено в Естония (19.6%), България (23.1%), Люксембург (25.7%) и Дания (29.3%).

Какво се случва през последните три месеца на 2023 г.?

Общо при десет от държавите от ЕС се отчита повишение в съотношението, а при 17 намалява. Най-голям ръст спрямо 30 септември 2023 г. Евростат регистрира в България (+2.1 пр. п.), Латвия (+1.6 пр. п.), Финландия (+1.5 пр. п.), Естония (+1.4 пр. п.), Швеция (+1.2 pp) и Полша (+1 пр. п).

Най-сериозни понижения има в Португалия (-8.4 пр. п.), Гърция (-3.7 пр. п.), Словения (-2.6 пр. п.), Белгия (-2.4 пр. п.), Словакия (-2.3 пр. п.), Испания (-2.1 пр. п.), Кипър (-1.7 пр. п.), Унгария (-1.5 пр. п.) и Франция (-1.4 пр. п.).

Какво се промени спрямо края на 2022 г.?

В сравнение с 12 месеца по-рано, при десет от държавите-членки на ЕС се наблюдава ръст на държавния дълг спрямо БВП. Най-голям скок има във Финландия (+2.3 пр. п.), Латвия (+1.8 пр. п.), Румъния (+1.3 пр. п.), Естония (+1.1 пр. п.), Люксембург и Белгия (+0.9 пр. п.), България (+0.5 пр. п.), Полша (+0.4 пр. п.) и Литва (+0.2 пр. п.).

Най-голям спад се отчита в Португалия (-13.3 пр. п.), Гърция (-10.8 пр. п.), Кипър (-8.3 пр. п.), Хърватия (-4.8 пр. п.), Испания (-4 пр. п.), Нидерландия (-3.7 пр. п.), Словения (-3.3 пр. п.), Италия (-3.2 пр. п.) и Германия (-2.4 пр. п.). 

Дългът на България

В края на 2023 г. дългът на страната ни възлиза на 42.383 млрд. лева спрямо 37.851 млрд. лв. година по-рано. Това представлява 23.1 на сто от БВП срещу 21 сто за тримесечие по-рано и 22.6 на сто в края на 2022 г.

Най-големи задължения

Като абсолютна стойност най-големи дългове в ЕС се отчитат във Франция (3.1 трлн. евро), Италия (2.8 трлн. евро), Германия (2.6 трлн. евро), Швеция (1.9 трлн. евро), Полша (1.69 трлн. евро), Испания (1.57 трлн. евро) и др.  

* Материалът е обновен на 24 април 2024 г.