Как се измени броят на акционерите в 40-те най-ликвидни компании на Българска фондова борса от началото на 2023 г.? Darik Business Review направи справка за дружествата от индекса BGBX40 на база данни от Централен депозитар.

Изчисленията показаха, че три от компаниите са добавили по над 100 нови акционери за периода, а общо седем са увеличили инвеститорите си с поне 40.

Най-поскъпналата компания от началото на годината сред 40-те дружества от индекса Шелли Груп добавя 168 нови акционери до настоящите 1 408.

Със съответно 107 и 102 нови акционери са Неохим и Софарма. Димитровградският торов завод привлича нови инвеститори на фона на сериозното понижение в продажбите, довело до обезценка на книжата на компанията.

Фармацевтичният гигант, от своя страна, наскоро премина границата на капитализацията си от 1 млрд. лева, след като обяви предложение за разпределение на рекорден шестмесечен дивидент

В топ 5 по привличане на нови акционери са още Агрия Груп Холдинг и Алкомет, добавили 77 и 74 инвеститори.

От Агрия Груп Холдинг са все по-близо до 750 инвеститори (бел. ред. при настоящи 706 акционери), което е едно от изискванията за влизане в индекса на сините чипове SOFIX.

В челото по този показател са още Българска фондова борса (+41), ЕМКА (+40), М+С Хидравлик (+35), Елана Агрокредит (+34) и Адванс Терафонд АДСИЦ (+15).

Най-голям спад в акционерите от началото на годината се отчита при Доверие Обединен Холдинг (-122), но не бива да забравяме, че бившият приватизационен холдинг е с огромна акционерна база - над 146 хиляди души, по-малко единствено от Синергон Холдинг със 156 хиляди сред компаниите от BGBX40.

Понижение в инвеститорите има и при Първа инвестиционна банка (-87), Химимпорт и Градус (по -77), както и Трейс Груп Холд (-76). Над 50 акционери губят още Албена, Индустриален Холдинг България и Холдинг Варна.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.