Горите в България се управляват устойчиво, но има едно голямо неразбиране за начина, по който работи дърводобивната индустрия. 

Това заяви инж. Петър Дишков, мениджър Снабдяване с дървесина в Кроношпан България, който беше един от лекторите на форума Darik Business Radar: Бизнесът през следващото десетилетие. 

Как се управляват горите у нас?

"Има една огромна пропаст в обществото. От една страна са градските хора, които считат, че горите трябва да са консервирани и там не трябва да се извършва никаква дейност.

Те обаче не си дават сметка, че от тази дейност идват техните мебели, хартията и всички останали продукти, които ползваме ежедневно. От другата страна са хората, които работят в горите, хората от малките населени места и лесовъдите, благодарение на които ние имаме тези гори, защото това не винаги е било така. Преди 100 години горските масиви у нас са били наполовина на днешните", обясни Дишков. 

Той каза още, че само през последните 60 години те са се увеличили тройно. 

По думите му, тази пропаст може да се преодолее с усилията на държавната администрация, науката и лесовъдите, но, за съжаление, те до момента са недостатъчни и затова темата се използва от хора с неясни интереси и компетенции, които настройват обществото срещу дейностите в горите. 

"Горското стопанство в България е изцяло с екологична насоченост. Всички дейности в горите се правят за подобряване на тяхното състояние", каза още експертът. 

Той даде пример със залесяването, при което на един декар се засаждат между 500 и 1000 фиданки. А когато гората достигне зрялост, на същата площ остават около 50 дървета.

Тоест за жизнения ѝ цикъл от 100 години трябва от 500 дървета да останат 50. Това, което правят лесовъдите и горските стопанства, е през определен период от време да се извеждат между 10% и 20% от дърветата, на базата на научно обосновани критерии. 

"Има много доказателства за успешното управление на горите в България. Ние сме на второ място в Европа по биоразнообразие, както и на едно от водещите места по опазени стари гори.

Ако горите у нас бяха "изсечени", както често се твърди в публичното пространство, това нямаше как да се случи", заяви Петър Дишков. 

Какво се случва с дървесните отпадъци?  

Той припомни, че в т. нар. "Зелена сделка", договорена в Европейския съюз, дървесината е посочена като един от ресурсите на бъдещето. Тя е възобновяем, но ограничен ресурс и затова трябва да се използва правилно. 

Кроношпан България е специализирана в рециклирането на дървесни отпадъци, но използва и дребноразмерна дървесина от гората за производството на продукт, който замества масивната дървесина от старите гори. 

Това е важно, защото в България се генерират между 500 хиляди и 1 милион тона дървесни отпадъци годишно. Депонирането им струва между 200 и 300 лева на тон на общините.

Но по-лошото е, че в повечето случаи те дори не се депонират, а отиват в печките на хората, с което се създава сериозно замърсяване. Третият вариант е да попаднат на нерегламентирани сметища, каза експертът. 

"Това, което ние правим от няколко години, е да рециклираме тези дървесни отпадъци, като за целта дружеството е вложило над 600 млн. лв. в един от най-модерните заводи край Велико Търново.

Там се използва най-съвременната техника за производство на материали от дървесина, като успешно се прилагат всички принципи на кръговата икономика", каза още Дишков. 

Как технологиите променят дърводобива и обработката на дървения материал? 

Според Петър Дишков, по отношение на дърводобива България е изостанала ужасно много и все още се използват методите от годините на Втората световна война, които не са ефективни.

Той каза още, че в Западна и Централна Европа вече се използват машинни методи за добив, които са много по-щадящи за околната среда. 

"По отношение на дървообработването, новите технологи позваляват по-качествено и по-пълно оползотворяване на дървесните отпадъци. Можем категорично да кажем, че вече имаме безотпадна технология, при която остатъчният материал на практика е нула.

Тоест, това, към което Европа се стреми към 2050 г., в нашия завод вече се е случило", заяви Дишков. 

Как стои въпросът с човешкия ресурс?

"Една компания е толкова успешна, колкото успешни са нейните служители. В нашия бранш по принцип работят най-различни хора - от такива с основно образование до специалисти с висока експертиза, като дизайнери, технолози и т.н.

Това, което ние правим, е да се опитаме да си "отгледаме" специалисти и да ги приобщим към компанията както със социални пакети, така и с дългосрочна мотивация. По-голямата част от нашите служители са с над 10-15 години стаж", заяви още представителят на Кроношпан България. 

Форумът Darik Business Radar: Бизнесът през следващото десетилетие се осъществи с подкрепата на ОББ Асет мениджмънт, Българска фондова борса, BULGARIAN PROPERTIES и Соф Кънект.