Сключените договори за аренда на земеделска земя отчитат понижение в трето поредно тримесечие, сочи справка на Darik Business Review.

През периода юли – септември техният брой намалява до 4 852 спрямо 6 235 за сравнимия период на 2022 г. Понижението през третото тримесечие е от 22.18 на сто срещу 20.67% три месеца по-рано.

От началото на годината сключените договори са 20 586 - с 14.46 на сто под нивата за деветмесечието на 2022 г.

Какво се случи през третото тримесечие на 2023 г.?

В общо 16 служби по вписванията в страната са отчетени по над 100 договора за аренда на земя. Най-много са те в Добрич (299), Лом (275), Генерал Тошево (260), Монтана (188) и Търговище (184).

В десетката попадат още Ловеч, Силистра, Чирпан, Тервел и Бяла Слатина, сочат данни от Имотния регистър към Агенцията по вписванията.  

От началото на 2023 г.

Едва в три града на страната са отчетени по над 1 000 договора за аренда на земеделска земя. Лидери по този показател са Добрич, Лом и Генерал Тошево, оставили след себе си Търговище и Балчик.

Общо в 15 града са сключени над 500 договора за наем на земя, като в челото са още Карнобат, Бяла Слатина, Ловеч, Плевен и Раднево. 

Цена на рентата на земеделска земя у нас

През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 63 лв. - с 21.2% повече спрямо 2021 г. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 26 лв., запазвайки цената си спрямо предходната година.

През 2022 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 93 лв., като спрямо 2021 г. увeличението е с 16.3%.

Цената, плащана за наем/аренда на един декар ниви, бележи повишение спрямо предходната година във всичките шест статистически района, съответно в Югоизточния район - с 30%, в Северозападния район и в Югозападния район - с 16.7%, в Северния централен район - със 17.2%, и в Южния централен район - с 33.3%.