Началото на войната в Украйна доведе до спад на производството на природен газ в Русия, тъй като държавите от ЕС се стремят да намалят зависимостта си.

Въпреки това, в САЩ и Русия се добиват над 40% от природния газ по света. Двете световни сили разполагат с повече газ, отколкото следващите осем държави на следващи позиция в топ 10 на най-големите производители.

Последните изнесени данни за 2022 г. сочат, че производството на природен газ в САЩ възлиза на 1.03 трилиона куб. м, като се повишава от 934 млрд. куб. м година по-рано. Към средата на миналата година стана ясно, че страната е най-големият износител на втечнен газ в света.

Русия добива около 700 млрд. куб. м газ годишно, въпреки понижението след началото на войната. Страната разполага и с най-големите залежи от природен газ в света, като се смята, че те възлизат на 38 трилиона куб. м.  

В топ 5 на най-големите производители на природен газ в света попадат още Иран (244 млрд. куб. м), Китай (219 млрд. куб. м) и Канада (205 млрд. куб. м). Общият добив на трите държави обаче е по-нисък от този на Русия.

В челото са още Катар (170 млрд. куб. м), Австралия (162 млрд. куб. м), Норвегия (128 млрд. куб. м), Саудитска Арабия (105 млрд. куб. м) и Алжир (102 млрд. куб. м).

Световното производство през 2022 г. възлиза на 4.09 трилиона куб. м спрямо 4.03 трилиона куб. м за година по-рано. Очаква се към 2025 г. то да се повиши до 4.24 трилиона куб. м.

* Данни: BP, Enerdata, Statista