Ако светът иска да избегне някои от най-лошите въздействия на изменението на климата, глобалните емисии трябва да бъдат намалени с 43% до 2030 г., в сравнение с нивата им от 2019 г.

Това е необходимо, за да има шанс за ограничаване на глобалното затопляне до 1.5 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива - цел, която ООН обяви за критична още през 2018 г. 

По това време беше поставен и срок от 12 години за намаляване на емисиите наполовина, но сега от тях остават само седем години, т. е. малко повече от 80 месеца за трансформиране на цялата световна икономика, пише Fast Company. 

В нов доклад за напредъка на климатичните действия, изготвен от World Resources Institute, се посочва какво е свършено до момента и как отделните сектори на икономиката се справят с поставените цели за 2030 г.

Изследователите посочват, че само един ключов индикатор е на път да ги постигне - продажбите на електрически автомобили се увеличават достатъчно бързо, за да изпълнят целта за 2030 г.

Четиридесет и един други индикатора обаче - от намаляването на въглищните електроцентрали до изграждането на нови велосипедни алеи, или се движат твърде бавно, или са в грешна посока.

Светът трябва да изгражда инфраструктурата за бързи транспортни връзки шест пъти по-бързо, отколкото до момента, например. Най-големите градове ще трябва да добавят около 1287 километра влакови релси и автобусни ленти всяка година.

Освен това трябва да се изграждат велоалеи над 10 пъти по-бързо от сегашното темпо. Самолетите трябва да преминат от почти никакво използване на устойчиво авиационно гориво в момента (0.1%) до 13% през 2030 г.

Слънчевата и вятърната енергия растат бързо (средно с 14% годишно), но ръстът трябва да скочи до 24%, за да бъдат постигнати климатичните цели.

Икономическите фактори очевидно не са достатъчни, тъй като слънчевата и вятърната енергия вече са най-евтиният източник на електричество на повечето места по света, но въпреки това се нуждаят от допълнителен тласък, пише още в доклада. 

Енергията от въглища трябва да бъде премахната седем пъти по-бързо, което се равнява на затваряне на 240 електроцентрали всяка година до 2030 г.

В страните с висока консумация на месо, като САЩ, преминаването към по-устойчива диета с по-малко говеждо месо, до около две порции на човек седмично, трябва да се случи осем пъти по-бързо.

В световен мащаб производството на месо трябва да стане по-ефективно, което означава повече производство на по-малко земя. Добивите трябва да се увеличат 10 пъти по-бързо през това десетилетие, в сравнение със сегашните темпове. 

Обезлесяването, голяма част от което се дължи на селското стопанство, трябва да намалее драстично, а залесяването трябва да става 1.5 пъти по-бързо, ако се гони постигане на заложените цели. 

Индустрията постепенно започва да се променя. През последните две години стоманодобивните компании са обявили близо 30 нови проекта, работещи със зелен водород. Множество стартиращи фирми работят върху нисковъглероден или дори нулев въглероден цимент.

Но производството на зелен водород трябва да се ускори значително, за да може да покрие очакваните критерии, а въглеродният интензитет на производството на цимент трябва да спадне 10 пъти по-бързо отколкото до момента. 

Въпреки големите пропуски, постигането на климатичните цели все още е възможно, смятат експертите. 

"Добрата новина е, че целите в доклада са напълно изпълними. По-предизвикателната е, че постигането им съвсем не е сигурно. То ще изисква да се посветим изцяло на мащабиране на действията и увеличаване на инвестициите, да приемем по-интелигентни разпоредби и политики“, казва Кели Левин от Bezos Earth Lab, която е една от организациите, участвали в изследването. 

Глобалната климатична конференция COP28, която ще започне в края на този месец, е критичен момент за действия в областта на климата, казва Левин. По думите ѝ, държавите трябва да се ангажират отново с амбициозни национални цели за намаляване на емисиите.

"Този момент трябва да послужи като трамплин за ускорени действия за смекчаване на изменението на климата, включително ангажименти за справедливо постепенно премахване на изкопаемите горива и мащабиране на възобновяемата енергия, трансформиране на хранителните системи, като същевременно се спре обезлесяването. Силно необходимо е мащабиране и пренасочване на финансирането“, казва тя.