Населението на България за първи път ще падне под 5 млн. души към 2075 г. Това става ясно от актуализираната прогноза на Националния статистически институт за демографските тенденции у нас до 2090 г.

Според реалистичната прогноза, населението на страната ще намалее до 4.972 млн. души към 2075 г. 

Българите на 65 и повече навършени години ще представляват 25.5%, а коефициентът на възрастова зависимост - 69.1, или на 100 лица от населението в активна възраст ще се падат 69 лица в зависимите възрасти - под 15 и над 64 години.

Живеещите у нас ще са 6.26 млн. души към 2025 г. и малко над 6 млн. пет години по-късно. Към края на прогнозния период населението ще намалее до 4.9 млн. души.

Според втория сценарий (при относително ускорение), населението ще се понижи до 5.1 млн. души към 2090 г., а според третия (при относително забавяне), у нас след 67 години ще живеят 4.79 млн. души.

Очаква се към 2090 г. в страната да има 732 столетници, като бройката може да нарасне и до 1 264 при оптимистичния вариант за развитие.

Най-големите области в страната към 2090 г.

Реалистичният вариант за проекцията на населението показва, че в столицата ще живеят 1.24 млн. души, докато област Пловдив ще нарасне до 702 хил. души. 


Спад в населението се очаква в областите Варна и Бургас, като там ще живеят съответно 409 и 266 хил. души. Най-слабо населени към 2090 г. ще са Смолян (20 хил. души), Видин (30 хил. души) и Кюстендил (47 хил. души).

От НСИ уточняват, че демографските прогнози (перспективни проекции на населението) са формални пресмятания, които се извършват, при условие че са възприети определени предположения за бъдещото развитие на раждаемостта, смъртността и миграцията.

Те дават представа за възможното бъдещо развитие на населението през прогнозирания период. Прогнозата е разработена до 2090 г., като са ползвани данни за броя на населението, броя на живородените и починалите, броя на заселените и изселените.