Стрийминг платформата Spotify планира промени в начина, по който се изплащат авторските права на музикалните изпълнители. Според компанията новата схема ще генерира 1 милиард долара за пет години за нови и популярни изпълнители, пише онлайн изданието TechCrunch. 

Spotify променя своята система за възнаграждения, за да насочи повече пари към популярните изпълнители и звукозаписните компании, като същевременно повишава минималния праг на плащане за стрийминг на музика в платформата и затяга контрола върху опитите за измами.

Компанията казва, че новата политика ще ограничи т. нар. "изкуствен стрийминг" и ще разпредели по-добре малките плащания, които не достигат до артистите.

"Въпреки че всеки от тези проблеми засяга само малък процент от общите парични потоци, справянето с тях сега означава, че можем да насочим допълнителни 1 милиард приходи към нововъзникващи и професионални изпълнители през следващите пет години“, пише Spotify в публикация в корпоративния си блог.

По отношение на новия минимален праг за плащане, песните трябва да имат поне 1000 слушания през последните 12 месеца, за да генерират възнаграждения от следващата година. Компанията казва, че няма да генерира допълнителни печалби за себе си в рамките на този модел и че няма промяна в размера на музикалния хонорар, изплащан на притежателите на права от Spotify.

"Ние просто ще използваме десетките милиони долари годишно, за да увеличим плащанията за всички отговарящи на условията песни, вместо да ги разпределяме в плащания от по 3 цента“, обясняват от платформата.

Spotify твърди, че има повече от 100 милиона песни и че десетки милиони от тях са били стриймвани между 1 и 1000 пъти през последната година, като са генерирали средно 3 американски цента на месец.

"Тъй като лейбълите и дистрибуторите изискват минимална сума за теглене (обикновено между 2 и 50 долара на теглене), а банките начисляват такси за тези транзакции (между 1 и 20 долара на теглене), тези пари често не достигат до самите артисти”, отбелязват от Spotify. 

Според компанията, тези малки плащания често се забравят и пренебрегват, но като цяло те се натрупват и достигат 40 милиона долара годишно. Стрийминг платформата твърди, че тези пари могат да увеличат плащанията на артистите, които са най-зависими от приходите от стрийминг.

Компанията отбелязва, че 99.5% от всички стриймвания са на песни, които имат поне 1000 слушания годишно и всяка от тях ще печели повече в резултат на новата политика. 

В същото време от Spotify вярват, че усъвършенстванията модел няма да генерира минимални плащания за голям обем песни, като по този начин ще премахне една "стратегия", използвана в опит за "надхитряване" системата или за скриване на т. нар. "изкуствен стрийминг" (автоматизирано генериране на "слушания" чрез алгоритъм).

Spotify ще започне да таксува продуцентите и дистрибуторите на песни, когато бъде открит изкуствен стрийминг в тяхното съдържание от следващата година. Според ръководството на компанията обаче, промените в модела на плащане ще обемзимслят изобщо качването на такова съдържание.

В допълнение към тези мерки Spotify ще увеличи минималната дължина на записите на функционален шум (като бял шум и звуци от природат) до две минути, за да отговарят на условията за генериране на авторски права. Тъй като потребителите често стриймват този тип съдържание с часове, Spotify казва, че това понякога се използва от злонамерени играчи, които съкращават песните си изкуствено, за да увеличат потоците, носещи хонорари.

"Например, една типична песен е дълга няколко минути. Някои хора съкращават звукови записи на китове до 30 секунди и ги подреждат последователно в списък за изпълнение, без слушателите да забележат, като по този начин печелят повече пари, отколкото им се полагат", обясняват от компанията. 

Записите на шумове и звуци се оценяват по същия начин като музикалните записи. Огромният растеж на пула от авторски права създава възможност за приходи за качващите шум, които отиват далеч отвъд приноса им към слушателите, смятат още от Spotify. 

Чрез определяне на минимална дължина на песента, Spotify вярва, че този тип съдържание ще генерира само част от приходите, които са печелели преди, което на свой ред ще освободи допълнителни пари, които ще се върнат обратно в фонда за изплащане на авторски права към усърдно работещите артисти.