Българите, живеещи и работещи в чужбина, са върнали у нас 110.5 млн. евро през този септември спрямо 111.6 млн. евро през септември 2022 г.

За деветмесечието от емигрантите у нас са преведени рекордните 1.125 млрд. евро срещу 910 млн. евро за периода януари-септември на 2022 г.

Тримесечни данни

През третото тримесечие на 2023 г. у нас са постъпили 322.8 млн. евро. Това е най-ниската тримесечна сума за годината - на фона на 324.3 млн. евро през първото тримесечие и 477.5 млн. евро през второто.

От кои държави идват най-много средства?

Българите, живеещи в Германия и САЩ, са върнали най-много средства у нас. Сумата за третото тримесечие е съответно 65.8 и 60.1 млн. евро. 32.6 и 31.3 млн. евро идват от Испания и Великобритания. 

От тези четири държави са преведени повече от 100 млн. евро към деветмесечието.

Точните суми, според БНБ, са 229.3 млн. евро за емигрантите в Германия, 209.3 млн. евро за тези, живеещи в САЩ, както и 113.4 и 109.2 млн. евро за българите, работещи в Испания и Великобритания.

Съвкупно живеещите в четирите държави са превели у нас 661 млн. евро, което представлява близо 60% (бел. ред. 58.8%) от всички емигрантски пари, постъпили в страната до 30 септември.

По-малко средства са изпратени от Гърция (71.2 млн. евро), Италия (53.2 млн. евро), Белгия (46.5 млн. евро), Нидерландия (45.5 млн. евро), Франция (34.8 млн. евро), Австрия (34.5 млн. евро) и др.