Последните данни за инфлацията в Съединените щати засилиха очакванията на пазарните участници, че през следващата година най-голямата икономика в света все пак ще успее да постигне "меко кацане", а Федералният резерв ще може да облекчи паричната политика - въпреки сравнително силния пазар на труда.

При такъв сценарий би било разумно инвеститорите да насочат предпочитанията си към акциите и облигациите, за сметка на златото.

В исторически план ценният метал с нулева доходност обикновено се представя по-добре в среда на повишена несигурност и падащи лихвени проценти, както и в случаите на икономическо "прегряване" с висока и нарастваща инфлация.

Поглеждайки към предстоящата година обаче, има поне три фактора, които биха могли да помогнат на златото да запази блясъка си, дори ако надеждите за "меко кацане" и избягване на рецесията се реализират, пише Financial Times. 

Централните банки увеличават резервите си 

Централните банки, и особено тази на Китай, възнамеряват да добавят повече злато към своите резерви. В допълнение, продължаващото намаляване на задлъжнялостта в сектора на имотите, което тежи върху икономиката и вътрешните активи на страната, може да накара китайските домакинства да търсят златото като предпочитан инструмент за съхранение на богатство.

И накрая, инвеститорите, като цяло, може да искат да увеличат покупките на злато - като защита срещу необичайно натоварения политически календар, който би могъл да влоши и без това нестабилния геополитически фон.

Централните банки избират своите резервни активи на база ликвидност и стабилност, а не толкова на възвръщаемост. Това е една от ключовите причини, поради които централните банкери притежават толкова много американски държавни облигации.

Последните години обаче издигнаха друг приоритет за финансовите институции - диверсификацията за защита срещу геополитически шокове. 

Анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и след това войната в Украйна през 2022 г. доведоха до нарастващ брой западни санкции върху руските активи, включително резервите на централната банка.

Това предизвика подновен фокус върху диверсификацията на резервите, особено от страна на Русия и страните, които правят бизнес с нея. Те искат да освободят резервите си от активи, деноминирани в щатски долари, както и от активи на съюзници на САЩ, които може да са склонни да прилагат подобни санкции.

И златото се възползва от тази ситуация. То предоставя сравнително добра ликвидност, която може да се използва извън глобалните платежни системи (по-специално Swift) и исторически се е представяло добре в периоди на повишена несигурност.

През 2022 г. централните банки са купили рекордните 1136 тона злато, според Световния съвет по златото, с още 800 тона, придобити през първите три тримесечия на 2023 г. Важна подробност е, че покупките са водени от нововъзникващите икономики, по-специално Китай и Турция.

Китайската централна банка е най-големият купувач на злато тази година с купени 181 тона през деветте месеца до 30 септември, които са увеличили общите ѝ златни резерви до 2192 тона.

Но има достатъчно място за увеличаване на златните запаси, ако страната иска да се диверсифицира допълнително. Златото представлява около 4% от общите ѝ резерви, което е сравнително нисък дял, в сравнение с този на повечето централни банки.

За сравнение, златните резерви на Русия са малко под една четвърт от общите активи на страната, докато златото на Турция представлява 26% от общите резерви. САЩ и Германия държат около две трети от общите чуждестранни резерви в злато.

Проучване на Световния съвет по златото, публикувано през май, установява, че две трети от централните банки на нововъзникващите икономики и 39% от централните банки на развитите икономики очакват да увеличат златните запаси през следващите пет години до 16% или повече като дял от общите си резерви. Това би било много повече от текущото разпределение на Китай. 

Златото продължава да е "актив убежище"

В допълнение към централната банка на Китай, домакинствата в страната също може да бъдат мотивирани да купуват повече. Слабо развитите финансови пазари на Поднебесната империя ограничават инструментите за управление на личното богатство.

В исторически план домакинствата в Китай предпочитат инвестициите в жилища, акции на местни компании и банкови депозити. Но ако правителството не е в състояние да стабилизира устойчиво цените на имотите, по-широката икономика и пазарът на акции вероятно ще продължат да изпитват затруднения. На този фон, изглежда разумно спестяванията на домакинствата да мигрират с по-бързи темпове към златото.

И не на последно място, златото може да играе по-голяма роля през 2024 г., тъй като инвеститорите масово се застраховат срещу макроикономическия и геополитическия риск.

В предстоящата година ще се проведат ключови избори в десетки държави. Повече от половината от световното население ще вземе решение за своите лидери. Резултатите имат потенциала да предизвикат резки политически промени, включително в САЩ, Тайван и Мексико. 

Тези избори могат да изострят и геополитическата несигурност, да натежат върху очакванията за растежа и да попарят надеждите за "меко кацане" на водещите икономики. А в подобни случаи златото отново би затвърдило позицията си на "актив убежище" във времена на трудности.