Фармацевтичните Софарма и Чайкафарма Висококачествени лекарства са единствените компании, търгуващи се на Българска фондова борса и оценени на повече от 1 млрд. лв.

Софарма има пазарна капитализация от 1.04 млрд. лв., докато Чайкафарма е оценена на 1.5 млрд. лв., което се дължи най-вече на ниския фрий флоут (малко над 5%).

Към днешна дата има много голям шанс в скоро време да станем свидетели и на разширението на този клуб от милиардни компании. Най-близо до това е Шелли Груп, известна доскоро като Алтерко.

В края на миналата година компанията беше оценена на 850 млн. лв., а днес капитализацията й вече е 960 млн. лв. - само на около 4% под психологическата граница от 1 млрд. лева. За да влезе в "клуба", книжата на дружеството трябва да поскъпнат до 55.40 лева за брой.

Покупки от ръководни кадри

През август 2023 г. изпълнителният директор на компанията Волфганг Кирш е придобил акции от компанията от Франкфуртската фондова борса на цена от 20 евро.

Обратните изкупувания, както и сделките от страна на ръководни кадри, често са смятани за особено важни при определянето на бъдещето движение на книжата на дадена компания.

Нови акционери

Справка на Darik Business Review от края на октомври миналата година показа, че Шелли Груп е компанията, добавила най-много нови акционери.

Ръстът продължава, като за последните три месеци този показател расте с 57 инвеститори. Днес акции на компанията притежават 1 465 физически и юридически лица.

Над 1 млрд. лв.

Скорошно проучване показа, че през 2023 г. 33 европейски компании добавят поне 100% към оценката си за изминалите 12 месеца. Шелли Груп не попада в класацията, тъй като при нейното съставяне тя е оценена на 424 млн. евро при изискване за долен праг от 500 млн. евро.

Резултатите

По предварителни данни компанията е реализирала 57.2 на сто ръст в приходите си през 2023 г., като те достигат 146.5 млн. лв. Окончателните неодитирани консолидирани финансови резултати ще бъдат оповестени на 26 февруари. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.