Компанията за клиринг и сетълмент Euroclear е спечелила 4.4 милиарда евро миналата година от руски активи, блокирани от санкциите на Европейския съюз. Междувременно, блокът се подготвя да конфискува извънредните печалби, блокирани в централния депозитар за ценни книжа, за да подкрепи Украйна във войната ѝ срещу Русия, пише Financial Times. 

Базираната в Брюксел финансова компания разкрива, че приходите, свързани с лихви от руски активи, са се увеличили повече от четири пъти поради нарастващите лихвени проценти.

Общите нетни печалби от лихви на Euroclear са скочили до 5.5 млрд. евро през 2023 г. от 1.17 млрд. евро през 2022 г., според годишните финасови отчети, като по-голямата част от тях са свързани с руски активи.

С колко руски активи разполага европейският централен депозитар? 

Euroclear държи около 191 милиарда евро, принадлежащи на централната банка на Русия, които представляват по-голямата част от общо 260 милиарда евро в суверенни руски активи, блокирани от западните санкции. Те бяха наложени  заради руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Клиринговата къща е натрупала извънредни приходи поради санкциите, тъй като не е била в състояние да изплаща купонни плащания и такива по обратно изкупуване на руската централна банка и други санкционирани клиенти. 

Европейските служители обмислят начини за използване на приходите, които Euroclear е направила чрез реинвестиране им в подкрепа на Украйна.

В понеделник тази седмица страните от ЕС единодушно одобриха нови правила, които ще проправят пътя за такава стъпка и ще направят задължително заделянето на извънредните печалби на Euroclear.

Но законодателството няма да се прилага със задна дата към постъпленията от 2023 г., а само към тези, натрупани след влизането на новите разпоредби в сила следващите седмици. Това означава, че постъпленията на Euroclear за 2023 г. от 4.4 милиарда евро вероятно няма да бъдат заделени за Украйна.

Euroclear вече е платила 1.08 милиарда евро редовен корпоративен данък на Белгия през 2023 г., като парите са отишли за мерки в подкрепа на украинците, според белгийското правителство.

Европейската комисия подготвя по-нататъшно законодателство за реално изземване на печалбите, които ще бъдат заделени, и последващото им прехвърлянето им във фонд за Украйна.

Какво ще стане с руските активи?

Дебатът за това как да бъдат използвани блокираните руски активи и неочакваните печалби, които Euroclear генерира от тях, е изпълнен с технически и правни трудности.

"Euroclear се фокусира върху минимизиране на потенциалните правни и оперативни рискове, които могат да възникнат за нея и нейните клиенти от прилагането на всякакви предложения от Европейската комисия“, се казва в доклада на компанията.

Германското правителство заяви, че изземването на извънредните печалби в Euroclear е правилният подход, но цялостната конфискация на основните активи може да има значителни последици за еврото.

САЩ настояват за пълно изземване на суверенните активи на Русия, а не само на произтичащите от това печалби в Euroclear, но някои от останалите държави в Г-7 гледат скептично на подобно решение.

Германия, Франция и Европейската централна банка предупредиха за потенциални рискове за финансовата система, опасявайки се, че подобен ход може да накара други централни банки да изтеглят активите си в евро. 

Euroclear каза, че вече е изправена пред "значителен брой текущи съдебни производства, почти изключително в руски съдилища" заради блокираните активи, добавяйки, че вероятността от "неблагоприятни решения" е висока.