От 2025 г. в България трябва да бъде въведена система за определяне на такса смет на база на изхвърленото количество отпадъци, а не както досега – според данъчната оценка на имота.

Страната ни е задължена да въведе новият механизъм и вече е получила предупредителна нотификация от Европейската комисия за това.

Водеща роля по промяна на системата за управление и отчитане на отпадъците имат общините.

На този етап обаче са единици градовете и селата, в които са въведени пилотни проекти и са предприети стъпки за по-различното отчитане на отпадъците, въпреки че тези планове на държавата са на повече от 10 години.

 В София, например, едва през тази година ще бъдат направени стъпки в тази посока.

Повече вижте на darik.bg