Сериозно увеличение на минималната заплата предстои в редица европейски държави, а в част от тях, както и в България, то е факт от началото на тази година. Основната причина за ударното повишение е ръстът на инфлацията, която се отразява на покупателната способност на населението.

У нас минималната заплата от 1 януари е 933 лв. бруто или 724 лева нето, което е сериозно увеличение, след като години наред тя нарастваше с 50-60 лева на година. Сега ръстът е с 19.6%, или със 153 лв. спрямо размера й от 780 лева през 2023 г.

Увеличението се дължи на новата формула, по която вече се определя минималната работна заплата за следващата година. С промени в Кодекса на труда беше прието тя да е в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Така страната ни приложи новата регулация на ЕС, според която минималните заплати в страните от ЕС, където има такива, трябва да достигнат 50% от средната брутна работна заплата в страната или 60% от медианната заплата.

Румъния

В съседката ни Румъния, с която най-често се сравняваме по качество на живот, от 1 юли тази година се очаква минималната заплата да бъде увеличена на 3700 леи бруто – 743 евро, което е около 1454 лева. В страната обаче има необлагаем минимум, който остава 200 леи.

В момента най-ниското брутно възнаграждение там е 3300 леи – около 1300 лева, след като беше увеличено от 1 октомври 2023 г. с 300 леи. Ако се приспаднат дължимите данъци и осигуровки, то работник на минимална заплата получава нето 2079 леи, или близо 820 лева.

Сърбия

Сърбия също повиши минималната си заплата от началото на тази година със 17.8 на сто. Така най-ниско платените служители вече взимат 402 евро от 1 януари, или 47 154 динара. От първи януари тази година са увеличени и заплатите в държавния сектор с 10 процента, а пенсиите - с 14.8 процента.

Средната заплата сега е около 830 - 840 евро, но управляващите в Сърбия обещаха тя да стане 1400 евро до края на мандата на следващото правителство. Те планират минималната заплата да стигне 650 евро, колкото да стане и средната пенсия в страната.

Гърция

В съседна Гърция предстои увеличение на минималната работна заплата, което ще влезе в сила от 1 април 2024 г. Засега е ясно, че размерът ѝ ще достигне над 800 евро, но все още се водят разговори.

Целта, която си поставят управляващите там, е в края на четиригодишния мандат на правителството размерът й да стане 950 евро. И в Гърция, както и у нас, с увеличението на минималното възнаграждение на практика то се изравнява почти със средната заплата за страната, която в Гърция е около 800 евро или 1600 лева.

В момента минималната заплата в Гърция е 780 евро бруто и близо половината от работещите там взимат между 700-1000 евро бруто, или 820 евро нето. За сравнение, в края на 2019 г. процентът на хората в тази категория е бил 28 на сто.

Турция

Рекордно високата инфлация в Турция принуди управляващите там също да повишат драстично минималната заплата, като, според експерти, ръстът й допринася за ново увеличение на цените.

От януари тази година размерът й нарасна до 17 002 турски лири (516 евро), което е почти двойно (ръст от 49%) от юли 2023 г. насам. И там обаче на близо 57 на сто от работещите им се налага да се издържат именно с минимална заплата.

Кипър

Работещите в Кипър също вече се радват на по-високи заплати, след като Министерството на труда и социалното осигуряване повиши минимална заплата в страната от 940 евро на 1000 евро на месец от 1 януари 2024 г.

Изчисленията на ведомството показват, че от повишението ще се възползват приблизително 25 000 работници в Кипър.

Западна Европа

И държавите в Западна Европа вдигат най-ниските доходи на работещите, но с далеч по-слаби темпове от тези, които се прилагат в Източна Европа. Например в Германия вече е в сила нова почасова минимална ставка, която от 1 януари 2024 г. е 12.41 евро бруто на час.

Тя важи за всички работници, които нямат право на браншова минимална работна заплата или нямат друг колективен трудов договор. Германия е една от държавите в ЕС, която въведе минимално възнаграждение доста късно – то е в сила едва от 2015 г.

От тази година минималната месечна заплата във Франция също е повишена и вече е 1398.69 евро нето, или 1766.92 евро бруто, но увеличението е с едва 1.13%.

За разлика от Германия и Франция, в Швейцария няма законово установена минимална работна заплата. Този въпрос дори беше повдигнат за обсъждане от швейцарското общество, но предложеният законопроект, определящ минималната работна заплата на 4000 долара, беше отхвърлен на референдум.

Основните аргументи на противниците на "минимума" са, че това ще принуди малките фирми да повишат цените на своите стоки и услуги.

В Испания, например, решението за повишаване на минималната заплата беше взето в средата на януари, но влезе в сила със задна дата – от 1 януари. Минималната заплата беше повишена с 5% и така размерът й стана 1134 евро бруто на месец при 14 плащания (15 876 евро​​ бруто на година).

То обаче не засяга тези, които по колективен трудов договор получават по-висока сума. На практика реалното повишение за около 2.5 милиона работници на минимална заплата ще е с 1.5%, тъй като средната инфлация в страната през 2023 г. е била 3.5%.

У нас нов ръст на минималната заплата ще има от началото на следващата година, ако парламентът не реши друго. Последните данни на НСИ отново отчетоха повишение на средната заплата за страната на тримесечна база, но на годишна база ръстът се забавя.

Така за четвъртото тримесечие на 2023 г. тя вече e 2123 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. с 6.2 на сто.