Повечето компании, участвали в най-големия пилотен проект в света за четиридневна работна седмица, са превърнали тази политика в постоянна, сочи нов доклад.

Най-малко 54 (89%) от 61 британски компании, които са се включили в шестмесечния пилотен проект през 2022 г., са заявили, че политиката все още е в сила, докато 31 компании (51%) са казали, че са преминали за постоянно към 4-дневна работна седмица.

Участвалите са били поканени да се включат в последващо проучване една година след най-големия пилотен проект за по-къса работна седмица в света.

Резултатите, които бяха публикувани тази седмица от мозъчния тръст Autonomy, показват, че всички проектни мениджъри и главни изпълнителни директори са заявили, че четиридневната работна седмица е оказала положителен ефект върху тяхната организация, като повече от половината (55%) описват въздействието й като “много положително.”

Повечето от участвалите в проучването компании (82%) отчитат положително въздействие върху благосъстоянието на служителите, докато 50% отчитат положително въздействие върху намаляване на текучеството, а близо една трета (32%) казват, че политиката видимо е подобрила процесa по набирането на служители.

Джулиет Шор, автор на доклада и преподавател по социология в Бостън колидж, описва едногодишните резултати като “отлични” и казва, че констатациите показват, че положителните ефекти от по-краткото работно време са “реални и дълготрайни.”

“Като цяло, резултатите се запазват, а в някои случаи дори продължават да се подобряват,” казва Шор.

“Физическото и психическото здраве, както и балансът между работата и личния живот, са значително по-добри. Подобренията по отношение на бърнаута и задоволството от живота се запазват. Удовлетворението от работата и проблемите със бележи лек спад, но повечето подобрения се запазват,” допълва той.

Подобренията остават година по-късно

В доклада обаче се посочва, че в компании, в които допълнителният почивен ден не е твърдо гарантиран или се предоставя след постигането на определени цели, персоналът има известни притеснения.

Например, модели на четиридневна работна седмица, които са били силно условни, са довели до това, че някои служители са се оплакали от стрес за спазване на крайни срокове, недоволство срещу други служители и чувство за неравенство във основа на естеството на тяхната работа.

В доклада също така се посочва, че някои непълни форми на четиридневната работна седмица не позволяват на служителите да планират своите дейности в почивните си дни.

Според доклада, служители използват почивния си ден за полагането на грижи за близки, за хобита и за домашна работа, като предпочитат да прекарват време със семействата си през уикенда.

“Една година след пилотния проект за четиридневна работна седмица във Великобритания, на практика, всяка компания, с която сме разговаряли, е взела решение да продължи с четиридневната седмица,” казва Уил Стронг, директор Изследвания в Autonomy.

“Подобренията във физическото и психическото здраве и в баланса между работата и личния живот, както и удовлетворението като цяло от живота и намаляването на професионалното прегаряне в края на пилотния проект са запазват година след това,” допълва той.