На всеки няколко години четиридневната работна седмица привлича внимание и влиза в дневния ред на мениджъри, служители и институции. Психолози и социолози цитират изследвания, посветени на баланса между професионалния и личния живот с ползите за здравето и дълголетието.

Икономистите твърдят, че допълнителното свободно време може да доведе до повече потребителски разходи, което, на теория, би било позитивно за стопанския растеж. 

Мениджърите посочват, че по-кратките седмици правят работниците по-ефективни, а технолозите са на мнение, че изкуственият интелект може да повиши производителността.

Икономическите и социалните ползи от една "сбита" и по-продуктивна седмица могат да бъдат огромни, коментира изпълнителният директор на софтуерната компания Quickbase Ед Дженингс в свой анализ за изданието Fast Company. 

Той е на мнение, че съмненията дали четиридневната работна седмица е реалистична, при положение че голяма част от хората се затрудняват да свършат работните си задачи дори за пет дни, са напълно основателни.

Но, според него, четиридневната работна седмица е едновременно реалистична и съществена за успеха на икономиката на бъдещето. 

Как стоят нещата в момента? 

В проучване от април 2024 г., проведено от Quickbase сред 2000 служители, работещи в различни индустрии, 58% от респондентите заявяват, че прекарват по-малко от 20 часа седмично в смислена работа, която води до резултати. А 54% от анкетираните казват, че им е по-трудно от всякога да бъдат продуктивни в ежедневната работа.

Ако служителите губят половината работна седмица за дейности, които не оказват влияние върху резултатите, какво правят вместо това? Проучването установява, че 45% от работниците прекарват 11 часа или повече всяка седмица в търсене на информация между различни хора и системи.

Този проблем често е известен като "сива работа" и ограничава способността на служителите да вършат смислена работа в рамките на 40-часовата работна седмица.

Никой не казва, че инвестициите в технологии не си струват и че работниците не са продуктивни. Например, през март 2024 г. Службата за производителност и технологии съобщи, че производителността се е увеличила с 3.2% през четвъртото тримесечие на 2023 г.

"Технологиите стабилно догонват желанието на обществото за по-кратка и по-продуктивна работна седмица. За първи път съкратената работна седмица е реална възможност за някои компании", коментира Дженингс. 

Как четиридневната работна седмица може да проработи? 

"За да има смисъл от една компактна работна седмица, първо трябва да се разбере, че стойността на времето е в това как го използваме, а не как го отчитаме.

Вместо да се стремим към четиридневна работна седмица, смятам, че трябва да търсим как да бъдем по-ефективни, докато работим", казва още изпълнителният директор на Quickbase. 

Извличането на повече продуктивност от работната седмица - без допълнително натоварване на служителите, означава съгласуване на бизнес целите с дейностите и премахване на бариерите пред постигането на тези цели. Това често изисква промяна в корпоративната култура, бизнес процесите и технологиите.

От културна гледна точка, лидерите трябва да измерват резултатите и да възнаграждават служителите въз основа на тях, а не на вложеното време. Когато служителите вършат най-добрата си работа, те са и по-ангажирани.

Това води до по-ниско текучество и "прегаряне", по-голяма производителност и по-висока дисциплина, което пък води и до по-добри резултати. По данни на Gallup, организациите с ангажирани служители са с 23% по-печеливши и с 18% по-продуктивни.

"Разглеждайки бизнес процесите, може да се изненадате да откриете колко индивидуални и екипни задачи се припокриват. По този начин "сивата работа" създава повече натовареност и е една от причините служителите да губят толкова много време в търсене на информация.

Елиминирайте излишните процеси и ги заменете със стандартни за компанията подходи, тъй като по този начин служителите ще имат време да се заемат с по-стратегически дейности", обяснява Дженингс. 

Що се отнася до технологиите, вместо да се изисква от служителите да работят в границите на техническите инструменти, те трябва да се адаптират към културата и процесите на работната сила.

Изкуственият интелект, платформите за динамично управление на работата и други полезни приложения могат да помогнат за намаляване на натовареността и увеличаване на производителността. Но докато работниците и технологиите не са в синхрон, идеята за съкратена работна седмица никога няма да се осъществи, смята още експертът. 

Четиридневната работна седмица не се изразява само в това да си тръгвате по-рано от работа или да планирате работния график креативно. Самият термин "четиридневна работна" седмица може да бъде донякъде подвеждащ, тъй като се фокусира върху конкретното време, прекарано в работа, а не върху по-широката връзка между производителността и резултатите. 

Изучаването на бариерите пред по-високите нива на производителност, които водят до значително въздействие, е това, което превръща четиридневната работна седмица в голяма възможност.

Пътят към нея обаче започва с проверка на реалността за това как се върши работата в момента, къде са "тесните места" и как могат да бъдат отстранени.