Трансформацията на Филип Морис Интернешънъл се основава изцяло на принципа, че устойчивият бизнес инвестира в това, в което вярва. От над 15 години ние инвестираме в изграждането на бъдеще без дим и пълната замяна на конвенционалните цигари с потенциално по-малко рискови бездимни алтернативи. 

Това заяви Анелия Иванова, мениджър Връзки с обществеността на Филип Морис България, която взе участие във второто поредно издание на форума ESG - Investing in our Future, организиран от Darik Business Review.  

Как протича трансформацията към устойчиво развитие?

"От 2008 г. насам компанията на глобално ниво e инвестирала над 12.5 милиарда долара в разработки, научни изследвания и комерсиализация на тези бездимни платформи.

Знаем, че в България, както и в Гърция процентът на пълнолетните пушачи  е много висок и усилията за намаляване на вредата от тютюна в тази връзка е важна тема", коментира Иванова. 

По думите ѝ, едната страна на ESG стратегията е предлагането на такива алтернативи, които намаляват вредното въздействие от тютюна, докато другата е търсенето на възможности за инвестиции за растеж. 

"Не става въпрос само за оптимизиране на разходите и постигане на целите за въглеродна неутралност, но и трансформирането на бизнес модела, така че един ден конвенционалните цигари напълно да останат в миналото", заяви Иванова.

Тя припомни, че по разработката и научните изследвания на бездимните платформи са работили над 1500 учени, инженери и експерти в двата развойни центъра на компанията в швейцарския Ньошател и в Сингапур. 

По думите ѝ, през последните години се наблюдава много голям прогрес по темата. Последнитте данни от глобалния интегриран доклад на Филип Морис Интернешънъл показват, че потребителите на бездимните тютюневи алтернативи на компанията по света са 33 милиона, от които 28.6 млн са преминалите на водещата бездимна платформа на компанията- устройството на нагряване на тютюн.

"Това е важно, защото дори и да се разработи продукт с намален риск в сравнение с продължаване на пушенето и да се пусне на пазара, той трябва да се приема от пълнолетните потребители, за да се постигне намаляване на вредата от тютюна", коментира още Анелия Иванова. 

В какво инвестира Philip Morris?  

Глобалният интегриран доклад на Филип Морис Интернешънъл беше публикуван миналия месец, като това е петият пореден годишен интегриран доклад на компанията. Той разглежда прогреса ни по отношение на заложените цели за устойчиво развитие в две основни посоки - по отношение на въздействието на продуктите на компанията и на бизнес операциите. 

"Докладът съвпадна и с една сериозна оценка от световната неправителствена организация CDP (Carbon Disclosure Project), който дава рейтинг на компаниите на база техните усилия в опазването на климата, водните ресурси и горите.

За четвърта поредна година ние получихме оценка AАА за отчитането си, свързано с целите за опазване на климата, горите и водите, което поставя компанията сред водещите на по действия, свързани с опазването на климата, прозрачност и отчетност", каза още Иванова.

По думите ѝ, основният фокус в доклада е разширяването на продуктовото портфолио на компанията, като това важи и за пазара в България. Ще бъдат разширени и възможностите за събиране и рециклиране на електронните устройства.

"Социалният аспект на ESG е поне толкова важен, колкото и екологичният. Целите за устойчиво развитие, в крайна сметка, се изпълняват от хората. От местния доклад за устойчиво развитие на Филип Морис България става ясно, че в България темата за създаването на разнообразна и приобщаваща работна среда, която привлича и задържа талантите, е изключително важна.

Делът на жените на ръководни позиции, например, трябваше да достигне 40% на глобално ниво до 2025 г., според поставените корпоративни цели, като те вече са постигнати. Но в България дамите са близо 70% от ръководния екип, което ни радва.", коментира Анелия Иванова. 

ESG - Investing in our future се осъществи с подкрепата на Филип Морис България, Летище София, Девин, Булстрад, AstraZeneca, Mr. Bricolage и denkstatt.