Проведено наскоро изследване от Института по психолингвистика Макс Планк в Нидерландия анализира причините за левичарството - черта, притежавана от едва 10% от хората по света, докато останалите 90% са десничари.

Проучването очертава връзка между редки генни варианти и левичарството, давайки представа за сложността на човешката генетика и развитието на мозъка.

Вече има доказателства от ултразвуковата диагностика, че повечето човешки ембриони движат дясната си ръка повече от лявата. Професор доктор Клайд Франкс от Института по психолингвистика Макс Планк обяснява:

"Човешкият геном кодира един вид силно пристрастие към десничарството, но не го определя напълно. Затова около 90% от хората са десничари, а около 10% - левичари. Ние смятаме, че голяма част от вариациите по отношение на левичарството и десничарството идват от произволността в ранното ембрионално развитие".

Изследването на екипа предполага, че генетичните фактори играят малка роля в определянето на доминиращата ръка. При хора, които обаче притежават редки варианти на конкретни гени, вероятността да са левичари е значително по-висока.

Мозъчна асиметрия 

"Анализирахме 350 000 души за наличието на редки варианти в частта за кодиране на протеина в генома, които се свързват с левичарството. Открихме един конкретен ген на име TUBB4B, при който редки подривни генетични варианти са по-често срещани при левичарите, отколкото при десничарите", казва Франкс.

По-малко от 1% от хората имат такива варианти. При тях обаче вероятността да бъдат левичари, а не десничари, е 2.7 пъти по-голяма.

Това предполага, че генът TUBB4B кодира протеин, който участва в асиметричното развитие на мозъка, така че лявата и дясната половини на мозъка се развиват различно, посочва Франкс.

Асиметрията в мозъка е важна за различни функции, в това число езика, движението на ръцете и визуалното внимание.

Най-силното въздействие на средата, което познаваме по отношение на боравенето с отделните ръце, е потискането на левичарството при децата, когато те са принуждавани да пишат с дясната ръка в училище или вкъщи, защото има хора, които не харесват това различие или необичайна форма в някои части от света.

Франкс казва, че е получавал доста запитвания от хора, които са левичари или имат по няколко левичари в семейството, искащи да знаят каква е причината за това. Той им обяснява, че част от това се дължи на случайността, но е трудно да се каже със сигурност за определено семейство, освен ако не се разгледа сериозно човешкият геном.