Индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.3% през март 2024 г. спрямо предходния месец, сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват увеличение с 3.7% на строителната продукция, в сравнение със същия месец на 2023 година.

Месечни изменения

През март 2024 г. е отчетено увеличение спрямо предходния месец при продукцията от специализирани строителни дейности - с 0.8%, и при сградното строителство - с 0.7%. При строителството на съоръжения се наблюдава намаление - с 1.0%.

Годишни изменения

През март 2024 г. в сравнение със същия месец на 2023 г. е регистрирано повишение на продукцията при специализираните строителни дейности - със 7.9%, и при строителството на съоръжения - с 5.0%. При сградното строителство се наблюдава намаление - с 0.4%.