Тази година ще бъде ключова за европейския пазар на труда, тъй като новата директива на Европейския съюз за минималните заплати трябва да влезе в сила до 15 ноември. 

Към момента 22 от 27-те държави-членки на ЕС имат законово определена минимална заплата на национално ниво. Такава няма само в Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция. Кипър въведе минимална заплата в началото на миналата година, припомня Euronews. 

Сред 10-те страни кандидатки и потенциални кандидатки за членство 8 имат национална минимална заплата - Черна гора, Молдова, Северна Македония, Грузия, Албания, Сърбия, Турция и Украйна, докато Босна и Херцеговина и Косово нямат. 

Държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) Норвегия, Швейцария и Исландия също нямат национално определена минимална заплата.

Къде брутната минимална заплата е под 1000 евро?

Минималните заплати в страните от ЕС се различават значително, като брутните месечни минимални възнаграждения в момента варират от 477 евро на месец в България до 2571 евро в Люксембург.

Минималната заплата е над 2000 евро в Люксембург, Ирландия, Нидерландия и Германия, във Франция тя е 1767 евро, а в Испания - 1323 евро. В Топ 10 попадат още Словения (1254 евро), Кипър (1000 евро) и Полша (978 евро). 

Минималната работна заплата е под 1000 евро в 14 от 22-те държави-членки, в които въведен подобен национален праг. 

Сумите варират от 360 евро в Северна Македония до 613 евро в Турция сред страните кандидатки и потенциални кандидатки. България (477 евро) има по-ниска минимална заплата от Турция, Сърбия и Черна гора, всички от които са страни кандидатки.

Разликите в паритета по покупателна способност са по-малки 

Вариациите в минималните заплати, измерени чрез т. нар. паритет на покупателната способност (ППС), са значително по-малки, което осигурява по-справедливо сравнение.

Евростат дефинира ППС като „изкуствена валутна единица“, базирана на разликите в ценовите нива между държавите. Една единица ППС може теоретично да закупи същото количество стоки и услуги във всяка страна.

Минималната заплата, коригирана по този начин, в момента варира от 542 евро в Албания до 1883 евро в Германия. Освен в Германия, тази цифра е над 1250 евро в Люксембург,  Нидерландия, Белгия, Франция, Ирландия, Полша, Словения и Испания.  

Чехия, Словакия, Естония, Латвия и България регистрират най-ниската минимална заплата в ППС сред страните от ЕС с минимална заплата под 1000 евро.

Някои от кандидатките за членство в Общността, като Турция, Сърбия и Черна гора, имат по-високи нива на заплати от страните от ЕС, като Естония, Латвия и България, но сумите си остават под 1000 евро за всички страни кандидатки и потенциални кандидатки, за които има данни.

Дял на хората с минимална заплата

Делът на служителите, получаващи минимална заплата, варира значително в отделните страни.  Минималната заплата е от решаващо значение в някои от тях, където има повече хора в долния край на скалата на доходите.

Според последните актуални данни от 2018 г., делът на служителите, получаващи по-малко от 105% от националната минимална работна заплата, е бил над 10% в пет страни от ЕС -Словения (15.2%), България (14.1%), Румъния (13.3%), Полша (12.1%) и Франция (11.6%).

Този дял е над 5% в общо 10 членки на ЕС, включително и в Германия (6.6%).

Как се определя адекватна минимална заплата? 

Не е лесно да се определи адекватно ниво на минимална заплата, но в Директивата на ЕС се посочва, че държавите-членки могат да използват индикативни референтни стойности, които обикновено се използват на международно ниво, като 60% от медианната заплата и 50% от брутната средна заплата, както и индикативни референтни стойности, използвани на национално ниво.“

Данните за 2022 г. показват, че много европейски страни са имали по-ниски съотношения. Минималните заплати представляват по-малко от 50% от средните заплати в 10 държави от ЕС според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Те включват Испания, Унгария, Ирландия, Хърватия, Литва, Холандия, Чехия, Естония, Белгия и Латвия. 

Това съотношение е над 60% само в три държави-членки - Португалия (66.3%), Словения (61.7%) и Франция (60.9%). Турция, която е страна кандидатка, има съотношение от 65.2% по този показател.

Реалните минимални заплати се понижиха в повечето държави-членки на ЕС, когато инфлацията достигна най-високите си нива през 2022 г. ОИСР призовава за редовни ревизии, за да се защити стандартът на живот на нископлатените работници.

Директивата на ЕС има за цел да създаде рамка за адекватност на законоустановените минимални работни заплати, да насърчи колективното договаряне при определяне на заплатите и да подобри на ефективния достъп на работниците до техните права на защита на минималната заплата.