Всеки, който е кандидатствал за работа или е сключвал трудов договор, се е сблъсквал с термините брутна и нетна работна заплата. Защо обаче има разлика в стойностите им и как се изчислява тя? 

Какво представляват брутната и нетната заплата? 

Брутната заплата е сумата, уговорена между работодателя и работника и фиксирана в трудовия договор. Тя включва основната заплата, както и всички доплащания за стаж, нощен труд, добавено работно време, работа в празнични дни и други. 

Нетната заплата е сумата, която получавате след всички удръжки на данъци и осигуровки от брутната заплата. Това е реалната сума, която получавате по сметката си всеки месец от работодателя. 

Какво включва брутната заплата? 

След като към основната заплата, записана в трудовия договор и използвана за изчисляване на осигурителния доход, се добавят всички допълнителни бонуси за конкретния месец, се получава размерът на брутната заплата.

Доплащането за нощен труд е между 30% и 50% от основната заплата, за работа в почивни дни се доплащат между 100% и 200% от основната дневна заплата, за професионален риск в някои сектори - до 30% от основната заплата, а разходите за командировки включват дневни пари, транспорт и нощувки.

Какво се удържа от брутната заплата?

От сумата на получената брутна заплата се удържат данъци и осигуровки. 

В България те са няколко вида, като част от тях се плаща от работодателя, а друга - от служителя. Това означава, че разходът на работодателя за труд, всъщност, е по-висок от брутната заплата на служителя, защото към нея той трябва да добави и своята част от осигуровките. 

Тези за държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване се плащат и от служителя, и от работодателя, а допълнителното задължително пенсионно осигуряване - само от служителя. 

Той плаща общо 13.78% от основната си заплата за осигуровки. Те са разпределени в следните категории: 

 • Пенсия - 6.58%
 • Общо заболяване и майчинство - 1.40%
 • Безработица - 0.40%
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2.20%
 • Здравно осигуряване - 3.20%

Сумата, която остава след плащането на осигуровките, се облага с 10% данък върху доходите на физически лица.  

Частта от осигуровките на служителя, която се дължи от работодателя, възлиза на близо 19% от основната заплата и е разпределена по следния начин: 

 • Пенсия - 8.22% 
 • Общо заболяване и майчинство - 2.10%
 • Безработица - 0.60%
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2.80%
 • Трудова злополука и професионална болест - между 0.40% и 1.10%
 • Здравно осигуряване - 4.80%

Размерът на осигуровките зависи и от категорията труд, като в България се прилагат общо три категории. В първа и втора влизат професии, които изискват тежък физически труд или работа с опасни продукти, а в трета попадат всички останали. 

Как се изчислява нетната заплата?  

Нетната заплата е това, което остава след приспадане на всички данъци и осигуровки от брутната. 

Например, ако получавате брутна заплата от 2000 лева, осигуровките за ваша сметка, като служител, ще са в размер на 275.60 лв. (13.78). След приспадането им остава данъчна основа за облагане в размер на 1724.40 лв., върху която се начислява данък общ доход в размер на 10%, или 172.44 лв. 

В този пример нетната заплата възлиза на 1551.96 лв. 

Работодателят обаче ще плати въпросните 2000 лева плюс дължимата от него част от осигуровките, която е 18.92% от брутната заплата, тоест 378.40 лв. Това означава, че общият му разход ще достигне 2378.40 лв. 

Тези изчисления могат да варират в определени граници, в зависимост от категорията труд, стажа на служителя и други индивидуални фактори.