С 14.4% повече са плащали работодателите на служителите си за един отработен час през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г.

Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

В индустрията увеличението е с 15.0%, в услугите - с 16.8%, а в строителството - с 11.5%.

Най-висок ръст на общите разходи за труд НСИ регистрира в секторите „Административни и спомагателни дейности“ - с 22.5%, „Култура, спорт и развлечения“, „Други дейности“ - с по 19.4%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 18.2%.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на предходната година разходите за възнаграждение за един отработен час растат с 14.6%, а другите разходи (които не включват тези за възнаграждения) - с 13.5%.

По икономически сектори изменението варира от 22.8% за „Административни и спомагателни дейности“ до 1.8% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“.